วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรม FAN ART ครบรอบ 6 ปีคุกกี้รัน: ศึกคุกกี้หนีเตาอบ! ร่วมฉลองพร้อมรับของรางวัลมากมาย!

ร่วมฉลองครบรอบ 6 ปีคุกกี้รัน: ศึกคุกกี้หนีเตาอบ!

ขอเชิญนักวิ่งคุกกี้ทุกท่านร่วมประกวด FAN ART ฉลองครบรอบ 6 ปีคุกกี้รัน: ศึกคุกกี้หนีเตาอบ!


ทีมงานเตรียมรางวัลมากมายสำหรับเจ้าของผลงานที่ยอดเยี่ยม และสุ่มมอบรางวัลมากมายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม!


กำหนดการ:

✓ ส่งผลงานระหว่างวันที่ 4-23 ตุลาคม 2565

✓ ประกาศรางวัล: 4 พฤศจิกายน 2565


รางวัลกิจกรรม:

รางวัลชนะเลิศ: iPad Air (1 รางวัล)

รางวัลอาร์ตยอดเยี่ยม: บัตรเงินสด True Money 1,500 บาท (5 รางวัล)

รางวัลอารมณ์ขัน: บัตรเงินสด True Money 1,000 บาท (5 รางวัล)

รางวัลชมเชย: บัตรเงินสด True Money 300 บาท (5 รางวัล)

รางวัลเข้าร่วม: สุ่มมอบลูกบาศก์สายรุ้ง 1,000 อัน (100 รางวัล) 


วิธีร่วมกิจกรรม:

✓ โพสต์ผลงาน FAN ART ฉลองครบรอบ 6 ปีคุกกี้รันของท่านบนเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรมส่วนตัวของท่านพร้อมพิมพ์แฮชแท็ก #ครบรอบ_6_ปีคุกกี้รัน และตั้งค่าภาพให้เป็นสาธารณะ

✓ กรุณาพิมพ์ไอดีผู้เล่น 9 หลักในเกมคุกกี้รัน: ศึกคุกกี้หนีเตาอบ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ตัว + ตัวเลข 4 หลัก) หากไม่พิมพ์ไอดี หรือพิมพ์ไอดีไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้


กติกาการร่วมกิจกรรม

 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นพร้อมกันใน 5 ประเทศ (เกาหลีใต้, อเมริกา, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไทย) และจะสุ่มมอบรางวัลให้กับผู้เล่นที่อาศัยอยู่ในประเทศที่จัดกิจกรรมเท่านั้น
 • ทีมงานคุกกี้รัน: ศึกคุกกี้หนีเตาอบจะเป็นผู้เลือกผลงาน
 • จะรับพิจารณาเฉพาะผลงานที่ส่งมาเข้าร่วมกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • สามารถส่งผลงานที่ท่านสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น หากทีมงานตรวจพบว่าท่านนำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าร่วมกิจกรรม จะถูกตัดสิทธิ์จากกิจกรรม
 • เมื่อส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะถือว่าท่านยินยอมให้ทีมงานใช้ผลงานของท่านในคลิปวิดีโอ และทีมงานสามารถอัปโหลดคลิปวิดีโอดังกล่าวบนช่องทางโซเชียลมีเดียหลักของคุกกี้รันได้
 • ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดในกิจกรรมนี้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานของ Devsisters มาตราที่ 16 ซึ่งทางบริษัทมีสิทธิที่จะนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดในกิจกรรมมาดัดแปลง แก้ไขเพื่อใช้ในการโปรโมทเกม หรือบริษัท โดยจะไม่นำผลงานมาใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าโดยไม่ขออนุญาติจากทางเจ้าของผลงาน สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่: https://policy.devsisters.com/ko/terms-of-service?date=2019-10-24
 • ทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีผ่านทางแมสเซจของ SNS ที่ใช้ร่วมกิจกรรม (ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม)
 • หากผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมร่วมกิจกรรมจากผู้แทนโดยชอบธรรม และหากไม่ได้รับคำยินยอมจะถือว่าการได้รับรางวัลเป็นโมฆะ
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 14 วันหลังจากวันสิ้นสุดกิจกรรม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลได้
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีด้วย ID ที่ใช้บน SNS (ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม)
 • สำหรับรางวัล iPad จะทำการส่งมอบภายใน 14 วันหลังจากวันประกาศผลกิจกรรม และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่จัดส่ง
 • สำหรับรางวัลบัตร TrueMoney หากเป็นภูมิภาคที่ไม่สามารถจัดส่งรางวัลได้ รางวัลอาจถูกแทนที่ด้วยสินค้าอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับรางวัลดังกล่าว
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นรางวัลสำหรับประเทศอื่นได้
 • ในกรณีที่บัตร TrueMoney หมดอายุการใช้งาน จะไม่สามารถต่ออายุบัตรหรือออกใหม่ได้
 • มอบรางวัลบัตร TrueMoney ให้กับผู้โชคดีภายใน 10 วันหลังจากวันประกาศผลผ่านทาง SNS (ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม) เป็นรายบุคคล
 • ทีมงานมีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการจัดส่งรางวัล ภายใน 10 วันหลังจากประกาศผล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่สามารถรับรางวัลได้ และถือว่าการได้รับรางวัลเป็นโมฆะ
 • Devsisters จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านภาษีในประเทศเกาหลีใต้ในกรณีที่ของรางวัลมีมูลค่า 5 หมื่นวอนเกาหลีใต้ขึ้นไป และผู้รับรางวัลอาจต้องเสียภาษีท้องถิ่นที่อาจเก็บในแต่ละประเทศด้วยตนเอง และทีมงานอาจจะขอเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับรางวัลเพื่อใช้ในการจ่ายภาษี หากผู้ได้รับรางวัลไม่ยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่สามารถรับรางวัลได้ และถือว่าการได้รับรางวัลเป็นโมฆะ
 • กิจกรรมนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกก่อนกำหนดได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบริษัท
 • พนักงานและผู้เกี่ยวข้องของ Devsisters จะไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • ไม่สามารถเลือกสี และสเป็กของรางวัลได้
 • ทีมงานจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำของรางวัลไปขายให้กับบุคคลที่สาม
 • ต้องตั้งค่าบัญชีที่ร่วมกิจกรรมเป็น “สาธารณะ” เพื่อร่วมกิจกรรมจนถึงวันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล และต้องใส่แฮชแทกและแทกที่กำหนดในกติกาของกิจกรรมจึงจะถือว่าร่วมกิจกรรมโดยสมบูรณ์


จะถือว่าการร่วมกิจกรรมเป็นโมฆะในกรณีดังต่อไปนี้

 1) เมื่อใช้ข้อมูลเท็จหรือระบุข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้อง

 2) ไม่กรอกข้อมูลการจัดส่งรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือการกรอกข้อมูลจัดส่งเก่าในกรณีย้ายที่พำนักอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับรางวัลได้

 3) หากลบหรือยกเลิกบัญชีที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม รวมไปถึงบัญชีเกมโดยเป็นการระงับจากการเล่นที่ขัดกับข้อตกลงการใช้งานเกม

 4) เมื่อผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล

 5) เมื่อผู้ได้รับรางวัลไม่ได้อาศัยอยู่ที่สถานที่จัดส่งเป็นระยะเวลานาน หรือของรางวัลถูกตีกลับเนื่องจากข้อมูลการจัดส่งไม่ถูกต้อง

 6) เมื่อข้อมูลของผู้รับรางวัลที่ใช้ร่วมกิจกรรมและผู้รับจริงไม่ตรงกัน

 7) เมื่อชื่อบัญชีที่ใช้ร่วมกิจกรรม เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม

 8) เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมมีประวัติการถูกระงับบัญชีเกมจากการใช้งานเกมที่ขัดกับข้อตกลงการใช้งานเกม

 9) กรณีที่ได้รับรางวัลด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง (เช่น การนำบัญชีของผู้อื่นมาใช้, การใช้ประโยชน์จากบัคที่เกิดขึ้น)

 10) เมื่อใช้ข้อมูลของผู้อื่น หรือแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ

- ข้อตกลงการใช้งานเกมของ Devsisters: https://policy.devsisters.com/ko/terms-of-service/?date=2021-08-26

2 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. iPad air ที่เป็นรางวัลมีความจุกี่ GB ครับ

  ตอบลบ