วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กติกาและการร่วมสนุกกิจกรรม “วายร้ายคุกกี้รันในตัวคุณคือ?

ในที่สุดมังกรก็ตื่นขึ้น! 🐉
ฉลองอัปเดตซีซั่น 7! 🎉🎉 แชร์วายร้ายคุกกี้รันในตัวคุณแล้วลุ้นรับของขวัญพิเศษมากมาย! 🎁


วิธีร่วมกิจกรรม

Step1. ร่วมกิจกรรม “วายร้ายคุกกี้รันในตัวคุณคือ?” ทางเว็บไซต์ https://villain.cookieruntest.com/th

Step2. แชร์ผลการทดสอบบนทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรม(ในโพสต์ หรือใน Story)ส่วนตัว

Step3. พร้อมแฮชแทก #วายร้ายคุกกี้รัน #คุกกี้รันซีซั่น7 และแทก @cookierun


ระยะกิจกรรม: 28 มิถุนายน 2565 ~ 24 กรกฎาคม 2565


กติกาการร่วมกิจกรรม

 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นพร้อมกันใน 5 ประเทศ (เกาหลีใต้, อเมริกา, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไทย) และจะสุ่มมอบรางวัลให้กับผู้เล่นที่อาศัยอยู่ในประเทศที่จัดกิจกรรมเท่านั้น
 • ทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีผ่านทางแมสเซจของ SNS ที่ใช้ร่วมกิจกรรม (ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม)
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีอายุครบ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับจากวันเริ่มกิจกรรม
 • หากผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมร่วมกิจกรรมจากผู้แทนโดยชอบธรรม และหากไม่ได้รับคำยินยอมจะถือว่าการได้รับรางวัลเป็นโมฆะ
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 7 วันหลังจากวันสิ้นสุดกิจกรรม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลได้
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีด้วย ID ที่ใช้บน SNS (ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม)
 • สำหรับรางวัล iPad จะทำการส่งมอบภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผลกิจกรรม และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่จัดส่ง
 • สำหรับรางวัลบัตร TrueMoney และบัตร Starbucks หากเป็นภูมิภาคที่ไม่สามารถจัดส่งรางวัลได้ รางวัลอาจถูกแทนที่ด้วยสินค้าอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับรางวัลดังกล่าว
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นรางวัลสำหรับประเทศอื่นได้
 • ในกรณีที่บัตร TrueMoney และบัตร Starbucks หมดอายุการใช้งาน จะไม่สามารถต่ออายุบัตรหรือออกใหม่ได้
 • มอบรางวัลบัตร TrueMoney และบัตร Starbucks ให้กับผู้โชคดีภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผลผ่านทาง SNS (ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม) เป็นรายบุคคล
 • ทีมงานมีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการจัดส่งรางวัล ภายใน 7 วันหลังจากประกาศผล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่สามารถรับรางวัลได้ และถือว่าการได้รับรางวัลเป็นโมฆะ
 • Devsisters จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านภาษีในประเทศเกาหลีใต้ในกรณีที่ของรางวัลมีมูลค่า 5 หมื่นวอนขึ้นไป และผู้รับรางวัลอาจต้องเสียภาษีท้องถิ่นที่อาจเก็บในแต่ละประเทศด้วยตนเอง และทีมงานอาจจะขอเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับรางวัลเพื่อใช้ในการจ่ายภาษี หากผู้ได้รับรางวัลไม่ยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่สามารถรับรางวัลได้ และถือว่าการได้รับรางวัลเป็นโมฆะ
 • กิจกรรมนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกก่อนกำหนดได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบริษัท
 • พนักงานและผู้เกี่ยวข้องของ Devsisters จะไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • ไม่สามารถเลือกสี และสเป็กของรางวัลได้
 • ทีมงานจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำของรางวัลไปขายให้กับบุคคลที่สาม
 • ต้องตั้งค่าบัญชีที่ร่วมกิจกรรมเป็น “สาธารณะ” เพื่อร่วมกิจกรรมจนถึงวันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล และต้องใส่แฮชแทกและแทกที่กำหนดในกติกาของกิจกรรมจึงจะถือว่าร่วมกิจกรรมโดยสมบูรณ์จะถือว่าการร่วมกิจกรรมเป็นโมฆะในกรณีดังต่อไปนี้

 1) เมื่อใช้ข้อมูลเท็จหรือระบุข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้อง

 2) ไม่กรอกข้อมูลการจัดส่งรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือการกรอกข้อมูลจัดส่งเก่าในกรณีย้ายที่พำนักอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับรางวัลได้

 3) หากลบหรือยกเลิกบัญชีที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม รวมไปถึงบัญชีเกมโดยเป็นการระงับจากการเล่นที่ขัดกับข้อตกลงการใช้งานเกม

 4) เมื่อผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล

 5) เมื่อผู้ได้รับรางวัลไม่ได้อาศัยอยู่ที่สถานที่จัดส่งเป็นระยะเวลานาน หรือของรางวัลถูกตีกลับเนื่องจากข้อมูลการจัดส่งไม่ถูกต้อง

 6) เมื่อข้อมูลของผู้รับรางวัลที่ใช้ร่วมกิจกรรมและผู้รับจริงไม่ตรงกัน

 7) เมื่อชื่อบัญชีที่ใช้ร่วมกิจกรรม เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม

 8) เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมมีประวัติการถูกระงับบัญชีเกมจากการใช้งานเกมที่ขัดกับข้อตกลงการใช้งานเกม

 9) กรณีที่ได้รับรางวัลด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง (เช่น การนำบัญชีของผู้อื่นมาใช้, การใช้ประโยชน์จากบัคที่เกิดขึ้น)

 10) เมื่อใช้ข้อมูลของผู้อื่น หรือแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ


- ข้อตกลงการใช้งานเกมของ Devsisters: https://policy.devsisters.com/ko/terms-of-service/?date=2021-08-26


อัปเดตวันที่ 28 มิถุนายน - ซีซั่น 7 คุกกี้รสสละ

 สวัสดีนักวิ่งคุกกี้ทุกคน

เราได้อัปเดตซีซั่น 7 เรียบร้อยแล้ว เชิญพบกับโหมดเบรค์เอาท์ EP หลักใหม่ รวมไปถึงคอนเทนต์แสนสนุกมากมาย ดังต่อไปนี้1.  คุกกี้รสสละ & พัดเกล็ดวิเศษ

- คุกกี้รสสละ: เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะเรียกทหารงูออกมาโจมตีแล้วรับคะแนน

- พัดเกล็ดวิเศษ: เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะพัดลมหมุนออกมาทำลายสิ่งกีดขวางและผลิตเยลลี่ลม!


2. สมบัติใหม่

กรงเล็บมังกรจิ๋ว: มังกรจะข่วนไปข้างหน้าเพื่อช่วยทำลายสิ่งกีดขวาง!


3. โหมดกิจกรรมใหม่: คลับคุกกี้สุดแกร่ง OPEN! 

มาพิสูจน์ฝีมือของคุณ.. ในคลับคุกกี้สุดแกร่ง!

หีบคุกกี้พิเศษ ลูกบาศก์สายรุ้ง และรางวัลมากมายกำลังรออยู่!


4. เบรคเอาท์ EP หลักใหม่: วังลำไยแสนเรืองรอง

วิ่งไปให้สนุกติดต่อกันด้วยคุกกี้สูงสุด 10 ผลัด!


5. ประชันกิลด์ซีซั่น 17: ซีซั่นยุคแห่งมังกรคืนชีพ

มาสนุกกับการประชันกิลด์โฉมใหม่! เพียงแค่สมัครเข้ากิลด์ก็รับรางวัลมากมาย และเช็กชื่อกิลด์บิงโกเพื่อรับรางวัลเป็นกอง


6. ทีมไฟต์: เพิ่มศึกกระชับมิตร!

มาฟอร์มทีมกับเพื่อนเพื่อแข่งศึกกระชับมิตรได้แล้ววันนี้!


7. ประกาศอื่นๆ

[แชมเปี้ยนส์ลีก]

- แทนที่แม็พ "ห้องโรบอตคุกกี้สุดล้ำ" ด้วยแม็พ "โลกปาร์ตี้แสนสุข"


[การสุ่มสกินเยลลี่]

- เพิ่มเซ็ตสกินเยลลี่ 2 เซ็ตต่อไปนี้ที่ GACHA

- เซ็ตเมอร์รี่คริสต์มาส 2021

- เซ็ตฉลองครบรอบ 4 ปี


[ฉลองซีซั่น 7! เทศกาลเพิ่มอัตราสุ่ม 5 สกิน Legendary!]

- เพิ่มอัตราสุ่มสกิน Legendary ตลอดระยะกิจกรรมฉลองซีซั่น 7! โปรดอย่าพลาดโอกาสสุ่มสกิน Legendary!

- ระยะกิจกรรม: 28 มิถุนายน 07:00 น. ~ 14 กรกฎาคม 06:00 น.


[ทีมไฟต์]

[เปลี่ยนแม็พทีมไฟต์]

- พบกับ 5 แม็พใหม่ในทีมไฟต์ มาสนุกไปกับการแข่งขันบนแม็พใหม่ได้แล้ว!


[เพิ่มฟังก์ชั่นศึกกระชับมิตร]

- สนุกกับศึกกระชับมิตรที่ทำให้สามารถแข่งกับทีมที่กำหนดได้

- เพื่อสมัครศึกกระชับมิตร แต่ละทีมจะต้องมีสมาชิก 3 คน และต้องกรอก ID ของฝ่ายตรงข้าม

   เพื่อสมัครและเมื่อสมาชิกทุกคนตอบรับก็จะเริ่มการแข่งขัน

* โปรดอ่าน: จะไม่สามารถรับถ้วยรางวัลและพ้อยต์ร้านค้าที่ศึกกระชับมิตรได้!


[เพิ่มบทลงโทษการออกจากทีมไฟต์กลางคัน]

- เพื่อเพิ่มบทลงโทษจะทำการหักถ้วยรางวัล

- ยิ่งออกจากเกมกลางคันบ่อยครั้งขึ้นก็จะเพิ่มจำนวนการลงโทษ


[เพิ่มฟังก์ชั่นทีมไฟต์เพื่อความสะดวกสบาย]

- สามารถดูสถิติล่าสุด 5 รายการ, สามารถดูคู่ผสมของผู้เล่นอื่นและตั้งค่าคู่ผสม

  ของฉันที่เมนูได้

- สามารถตั้งค่าคู่ผสมที่ยังไม่มีคุกกี้, เพ็ท, สมบัติได้

- ไม่เปิดเผยเลเวลของผู้เข้าร่วมเมื่อจับกลุ่มสำเร็จ

- เพิ่มตั๋ว MAX Boost ฟรี และจะสามารถรับได้ผ่านกิจกรรม

- ใช้ MAX Boost โดยอัตโนมัติเมื่อซื้อ SeasonPass

- เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดผู้เล่นที่มีส่วนในการทำคะแนนมิชชั่นทีมมากที่สุด

   ในแต่ละทีมจะได้เป็น MVP


[เปลี่ยนฉายารางวัลระดับทีมไฟต์เลเจนด์]

- เปลี่ยนฉายาเพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชั่นฉายาได้สนุกมากขึ้น

- ปรับใช้ให้เหมือนกับรางวัลทีมไฟต์ที่เปิดในช่วง 27 พ.ค.  ~ 28 มิ.ย.


[แก้ไขบัค & ปรับสมดุล]

[คุกกี้]

- คุกกี้ไดโนเสาร์: แก้ไขปัญหาที่ไดโนเสาร์ที่โจมตีด้านบนเก็บเยลลี่ที่ไม่สามารถเก็บได้ 

   ด้วยฟังก์ชั่นเก็บเยลลี่จากสมบัติบางส่วน, ลดระยะคูลไทม์, เพิ่มคะแนนรวมเยลลี่เนื้อ, 

   เพิ่มคะแนนรวมเยลลี่เนื้อทองคำ

- คุกกี้รสเปปเปอรอนชิโน: แก้ไขปัญหาทะลุพื้นแล้วพุ่งไปข้างหน้าไม่หยุดเมื่อใช้ความสามารถ 

   หลังจากกระโดดไปบนพื้นที่ที่จำกัดความสูงสูงสุดในการกระโดด, แก้ไขปัญหาที่ทำให้

   อยู่ในสภาพใช้ความสามารถจนสิ้นสุดเส้นซิปไลน์ เมื่อใช้ความสามารถขณะขึ้นซิปไลน์

 - คุกกี้รสมะนาว: เพิ่มเกจคูลไทม์สีฟ้าสำหรับบีชบอลที่ตกลงมาจากด้านบนเพื่อให้สามารถ

   ดูได้ในขณะเล่นเกม

 - คุกกี้รสเลม่อน: แก้ไขบัคที่ฟังก์ชั่นซูเปอร์แม่เหล็กของเกราะป้องกันเลม่อน 

    ไม่เปลี่ยนฟังก์ชั่นแม่เหล็กของสมบัติโล่ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นฟังก์ชั่นซูเปรอ์แม่เหล็ก


[เพ็ท]

- ไข่ไดโนป๊อปปิ้ง: ลดระยะคูลไทม์, เปลี่ยนฟังก์ชั่นจำนวนระเบิดของพลุป๊อปปิ้งแคนดี้

   และจำนวนพลังที่ฟื้นฟูที่เท่ากันโดยไม่คำนึงถึงเลเวล ให้จำนวนการเพิ่มพลังชีวิต

   เมื่อพลุป๊อปปิ้งแคนดี้ระเบิดให้เพิ่มจำนวนตามเลเวลที่เพิ่มขึ้น, เพิ่มคะแนนเยลลี่ป๊อปปิ้งแคนดี้


[สมบัติ]

- ม้าไม้จิ๋วแห่งผู้กล้า: เพิ่มจำนวนได้รับคะแนนม้าวิญญา 2 ครั้ง, ลดคะแนนม้าวิญญาณ, 

   ลดคะแนนโบนัสคู่ผสม

- เข็มทิศสรวงสวรรค์: แก้ไขบัคที่ทำให้คุกกี้ที่สามารถดึงดูดเยลลี่จันทร์เสี้ยว, 

   เยลลี่อัญมณีดอกบัว, เหรียญโจรสลัด, เยลลี่วิญญาณ ดึงดูดเยลลี่หมีสายรุ้ง

   เฉพาะด้วยพลังซูเปอร์แม่เหล็กเมื่อติดตั้งสมบัติเข็มทิศสรวงสวรรค์


[โบนัสคู่ผสม]

- คุกกี้ไดโนเสาร์ & ไข่ไดโนป๊อปปิ้ง: เพิ่มคะแนนรวมเยลลี่เนื้อ


[อื่นๆ]

- แก้ไขให้ดึงดูดเยลลี่ในขอบเขตระยะหนึ่งเมื่อใช้ความสามารถของคุกกี้, เพ็ท, สมบัติดังต่อไปนี้


[คุกกี้]

- คุกกี้แสงจันทร์, คุกกี้รสซากุระ, คุกกี้รสวิปปิงครีม, คุกกี้รสเกรปฟรุต, คุกกี้รสป๊อปคอร์น, 

   คุกกี้รสล็อบสเตอร์, คุกกี้รสสายไหม, คุกกี้รสชูครีม, คุกกี้รสพีช, คุกกี้มาการง, 

   คุกกี้นักแปรธาตุ, คุกกี้แวมไพร์

[เพ็ท]

- แผ่นแพนเค้ก, ปลาหมึกหยดน้ำ, ถ้วยชาดำ, เป้คู่ใจ, นกฟีนิกซ์แม็กม่า, มังกรพายุหมุน, 

  พิงค์แคนดี้, มินิแจ็กสันหมายเลข 2, หมอกนกกระทุง, กะลาสีเรือกระดาษ, กรับมาการง, 

  แฮมจิมาร์ชแมลโลว์, หีบงับงับ


[สมบัติ]

- จรวดกระดาษสี, แคนดี้ดาวตกจรัสแสง, คัมภีร์ฝึกฝน, ค้อนปอกวอลนัต, 

  จรวดแคร์รอตทอร์นาโด, ต่างหูใบโคลเวอร์นำโชค


[ชาเลนจ์คุกกี้]

- เปลี่ยนแปลงช่วงคะแนนสำหรับขึ้นระดับในชาเลนจ์คุกกี้ไดโนเสาร์เนื่องจากการปรับสมดุลคุกกี้[ปรับปรุงระบบกิลด์]

[ระบบเช็กชื่อ & สำรวจ]

- เพิ่มกระดานเช็กชื่อกิลด์บิงโกใหม่ เพื่อให้ได้รับรางวัลแม้เพียงเช็กชื่อกิลด์ 

   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าจอกระดานเช็กชื่อกิลด์บิงโก!

- ยกเลิกระบบเช็กชื่อเดิมและระบบสำรวจกิลด์


[กองเชียร์กิลด์]

- ปลดล็อกกองเชียร์กิลด์เมื่อสมัครเข้ากิลด์

- ใช้กองเชียร์กิลด์เดียวกับกองเชียร์คุกกี้ที่มีอยู่ซึ่งจะใช้เอฟเฟกต์กับทุกคอนเทนต์ 

   (ยกเว้น ชาเลนจ์คุกกี้ และชาเลนจ์สมบัติ)

- จะใช้เอฟเฟกต์กองเชียร์กิลด์เมื่อสมัครใช้เท่านั้น หากออกจากกิลด์จะไม่ได้รับ

   เอฟเฟกต์กองเชียร์กิลด์จนกว่าจะเข้ากิลด์อีกครั้ง


[อาหารชาวกิลด์]

- เพิ่มฟังก์ชั่นซื้อกล่องส่วนผสมอาหารชาวกิลด์ สามารถซื้อกล่องส่วนผสมอาหาร

  ได้ด้วยเหรียญหรือคริสตัล

- ปรับปรุงให้เมื่อเลือกส่วนผสมอาหารเพื่อปรุงอาหารชาวกิลด์ ในกรณีที่สามารถ

   ผสมอาหารได้หลายชนิด จะสามารถเลือกชนิดของอาหารที่ต้องการปรุงได้แทน

   การปรุงแบบสุ่ม

- ปรับปรุงให้ได้รับ EXP กิลด์เมื่อปรุงอาหารกิลด์สำเร็จ


[แชตกิลด์]

- เพิ่มฟังก์ชั่นแชร์ผลการสุ่มสกินและสกินเยลลี่ที่แชตกิลด์

- แก้ไขให้สามารถเข้าถึงแชตกิลด์บนหน้าต่างได้เพิ่มขึ้นด้วยการแตะปุ่มด้านขวาบน

- แก้ไขให้แชร์เนื้อหาที่แชตกิลด์ในกรณีที่เชิญสมาชิกกิลด์ทั้งหมดที่ทีมไฟต์

- แก้ไขให้แปลภาษาที่แชตกิลด์เพื่อการสื่อการที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น


[เลเวลกิลด์]

- เปลี่ยนแปลงดีไซน์ของตราสัญลักษณ์ประชันกิลด์

- ยกเลิกกิลด์มาร์ค

- เพิ่มฉายาเป็นรางวัลเมื่อกิลด์ขึ้นเลเวล 1, 10, 20 ได้สำเร็จ


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

อัปเดตวันที่ 14 มิถุนายน - คุกกี้รสกะหล่ำดอก

สวัสดีนักวิ่งคุกกี้ทุกคน

เชิญพบกับคุกกี้รสกะหล่ำดอกผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ได้แล้ว! 

และคอนเทนต์มากมายพร้อมกับการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา1. คุกกี้รสกะหล่ำดอก & เพ็ทกะหล่ำดอกจิ๋ว

- คุกกี้รสกะหล่ำดอก: เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะรวบรวมเอกสารวิจัยเพื่อทำวิจัยให้สำเร็จ หากเก็บเอกสารวิจัยได้ถูกต้องทั้งหมด จะได้คะแนนโบนัสพิเศษ!


- กะหล่ำดอกจิ๋ว​: เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะผลิตน้ำยาเพิ่มพลังกะหล่ำดอก!

2. ประกาศอื่นๆ

[แก้ไขบัค & ปรับสมดุลเกม]

[สมบัติ]

- ลายแทงสมบัติสุดเฟอร์เฟค: เพิ่มคะแนนเยลลี่อัญมณีชีวิตและเปลี่ยนให้รวมกับกลุ่ม, ลดจำนวนเยลลี่อัญมณีสีเหลืองและสีแดงที่ออกมาจากหีบลงเล็กน้อย, เพิ่มคะแนนเยลลี่ชิ้นส่วนลายแทงสมบัติ, เพิ่มคะแนนเยลลี่อัญมณี


[อื่นๆ]

- เปลี่ยนแปลงให้ส่งการแจ้งเตือน 3 ชนิด (ข้อความพุช, แชต และป้ายไฟ) เมื่อกิลด์พลิกชนะในการประชันกิลด์, โดยจะส่งให้ภายใน 12 ชั่วโมงก่อนที่การประชันกิลด์จะสิ้นสุด และเมื่อพลิกเอาชนะที่ 1 ได้เท่านั้น


วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อัปเดตวันที่ 27 พฤษภาคม - คุกกี้รสเปปเปอรอนชิโน

สวัสดีนักวิ่งคุกกี้ทุกคน

เราได้อัปเดตคุกกี้รสเปปเปอรอนชิโน และโหมดกิจกรรมใหม่เรียบร้อยแล้ว! ❤️‍🔥 เชิญมาสนุกกับเกมคุกกี้รันและคอนเทนต์ใหม่ๆ มากมายดังต่อไปนี้1. คุกกี้รสเปปเปอรอนชิโน & แมงป่องลาวา

- คุกกี้รสเปปเปอรอนชิโน: เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะใช้ดาบลาวาทำลายสิ่งกีดขวาง และผลิตเยลลี่หินลาวา!

- แมงป่องลาวา: ใช้หางแมงป่องแทงทำลายสิ่งกีดขวาง!

2. สมบัติ Legendary ใหม่

หยดเพลิงบริสุทธิ์: ก้อนไฟจะตกลงมาทำลายสิ่งกีดขวางและผลิตเยลลี่เปลวไฟ


3. โหมดทีมไฟต์ OPEN!

มาฟอร์มทีมกับเพื่อนเพื่อแข่งขันแบบเรียลไทม์! สมบัติ Legendary และรางวัลมากมายกำลังรออยู่!


4. โหมดเนื้อเรื่อง: ตามหาสมบัติในตำนาน

เพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ เล่นเกมในระยะกิจกรรมเพื่อรับรางวัลมากมายกว่าเดิม!


5. แชมเปี้ยนส์ลีก: ซีซั่นคุกกี้รสเปปเปอรอนชิโน 

แชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่น 5 OPEN! มาวิ่งสนุกแม็พใหม่และรับรางวัลรุ่นลิมิเต็ดสำหรับคุกกี้รสเปปเปอรอนชิโนเท่านั้น


6. สกินใหม่

คุกกี้ภูติอัคคี เจ้าแห่งเปลวไฟสุดอลหม่าน (LEGENDARY)

คุกกี้รสเปปเปอรอนชิโน ผู้พิชิตดวงอาทิตย์ (EPIC)

แมงป่องลาวา ผู้กลับจากภูเขาไฟ (EPIC)

7. อื่นๆ

[เกี่ยวกับแชมเปี้ยนส์ลีก]

- เริ่มซีซั่น "คุกกี้รสเปปเปอรอนชิโน"

[แม็พ]

- แทนที่แม็พ "สวนคฤหาสน์โยเกิร์ตก้าสุดอลัง" ด้วย "คอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ของซูเปอร์สตาร์"


[ระบบ]

- เพิ่มฟังก์ชั่น FINISH เมื่อผู้เล่นทั้งหมดแตะปุ่ม FINISH การแข่งขันจะสิ้นสุดทันที

หากไม่แตะอะไรเป็นเวลา 20 วินาที ระบบจะทำการ FINISH ให้โดยอัตโนมัติ


[อื่นๆ]

- เพื่อเก็บข้อมูลคะแนนของคู่ผสมและแม็พใหม่จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น "แนะนำคู่ผสมของคุกกี้ด็อกเตอร์วาซาบิ" ได้ชั่วคราว (เปิด 30 พฤษภาคม)


[เกี่ยวกับสกินคุกกี้ภูติอัคคี เจ้าแห่งเปลวไฟสุดอลหม่าน]

- เปิดตัวสกิน Legendary  มาสุ่มสกินใหม่กันเลย!

- หากสุ่มสกิน Legendary ก็จะได้รับสกินเพ็ทและสกินล็อบบี้พร้อมกัน แต่เนื่องจากคุกกี้ภูติอัคคียังไม่มีเพ็ทคู่หู ดังนั้นระบบจะทำการมอบสกินเพ็ทให้ผู้ที่ได้รับสกิน Legendary ของคุกกี้ภูติอัคคีโดยอัตโนมัติหลังจากที่เปิดตัวเพ็ท


[เกี่ยวกับการสุ่มสกินเยลลี่]

- เพิ่มเซ็ตสกินเยลลี่ 2 เซ็ตที่ GACHA ดังต่อไปนี้

- เซ็ตเยลลี่น้ำตาลก้อนสี่เหลี่ยม (RARE)

- เซ็ตเยลลี่กระจกแก้วสีสดใส (EPIC)


[แก้ไขบัค & สมดุล]

[คุกกี้]

- คุกกี้ภูติอัคคี: แก้ไขให้เพิ่มระยะบินในขณะที่เตรียมบิน และในขณะที่บินแม้ว่าจะเก็บเยลลี่หินไฟ, แก้ไขบัคที่ทำให้เยลลี่เปลวไฟปรากฏขึ้นในขณะเตรียมบิน, เพิ่มคะแนนเยลลี่เปลวไฟ, เพิ่มคะแนนเยลลี่หินไฟ

- คุกกี้รสโครว์เบอร์รี่: เพิ่มช่องระหว่างหอคอยเพื่อให้สามารถเก็บอัญมณีได้ง่ายขึ้น, ลดระยะเวลารอขึ้นขี่ไม้เท้าหลังจากที่เก็บอัญมณีครบแล้วลงอย่างมาก ทำให้ขึ้นขี่ไม้กวาดได้เร็วขึ้น, ลดความเร็วของการบินลงเล็กน้อยเพื่อให้ได้ระยะบินที่ใกล้เคียงจากเดิมมากที่สุด, เพิ่มฟังก์ชั่นที่ทำให้เพิ่มระยะการใช้ความสามารถขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้สามารถเก็บเยลลี่ขนนกกาและอัญมณีได้เป็นปกติเมื่อเริ่มใช้ความสามารถใหม่ ในกรณีที่หยุดใช้ความสามารถชั่วขณะ, เปลี่ยนแปลงให้ผลิตเยลลี่ขนนกกาอย่างสม่ำเสมอในขณะที่ขึ้นขี่ไม้เท้า, เพิ่มจำนวนเยลลี่ขนนกกา, ลดคะแนนเยลลี่ขนนกกา

- คุกกี้รสเชอร์รี่บอล: แก้ไขบัคที่ทำให้พุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดเป็นบ้างครั้ง เมื่อเข้าสู่เขตหยุดความสามารถก่อนที่ความสามารถจะสิ้นสุด

- คุกกี้รสชูการ์กลาส, คุกกี้กัปตันไอซ์: เพิ่มสิ่งกีดขวางที่เป็นเป้าหมายของความสามารถของแคนดี้วิเศษ


[เพ็ท]

- เข็มกลัดไข่นก: เปลี่ยนให้รอการใช้ความสามารถเมื่อคูลไทม์เต็มในขณะที่ใช้เอฟเฟกต์แม่เหล็ก, ลดระยะคูลไทม์, เพิ่มคะแนนเยลลี่อัญมณีไข่นก


[สมบัติ]

- ลูกตุ้มแม็กม่า: ลดระยะคูลไทม์, เพิ่มคะแนนเยลลี่ชิ้นส่วนแมกม่า, ลดคะแนนโบนัสคู่ผสม

- ลายแทงสมบัติสุดเพอร์เฟค: เปลี่ยนแปลงให้แสดงระยะคูลไทม์ผลิตเยลลี่ชิ้นส่วนลายแทงสมบัติที่ช่องเก็บสมบัติ, เปลี่ยนแปลงให้ใช้ฟังก์ชั่นรอการผลิตเยลลี่ชิ้นส่วนลายแทงสมบัติ แทนฟังก์ชั่นลบจำนวนเยลลี่ชิ้นส่วนลายแทงสมบัติที่เกินมา เมื่อผลิตเยลลี่ชิ้นส่วนลายแทงสมบัติได้มากกว่าจำนวนที่ต้องใช้ในการผลิตหีบสมบัติ 

- เข็มทิศสรวงสวรรค์: แก้ไขบัคที่ทำให้ไม่เปลี่ยนพลังแม่เหล็กเป็นพลังซูเปอร์แม่เหล็ก เมื่อพุ่งไปข้างหน้าด้วยความสามารถของคุกกี้รสผักปวยเล้งและคุกกี้กลิ่นขี้ผึ้ง


[โบนัสคู่ผสม]

- คุกกี้รสโครว์เบอร์รี่ & เข็มกลัดไข่นก: เพิ่มคะแนนเยลลี่ชิ้นส่วนอัญมณี


[เกี่ยวกับชาเลนจ์คุกกี้]

- เปลี่ยนแปลงคะแนนเพื่อใช้เลื่อนระดับของชาเลนจ์คุกกี้ เนื่องจากการปรับสมดุลของคุกกี้ภูติอัคคีและคุกกี้รสโครว์เบอร์รี่


วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อัปเดตวันที่ 13 พฤษภาคม - คุกกี้รสช็อกโก้บอล

อัปเดตวันที่ 13 พฤษภาคม - คุกกี้รสช็อกโก้บอล 


สวัสดีนักวิ่งคุกกี้ทุกท่าน

เชิญพบกับคุกกี้รสช็อกโกบอล ดาวเด่นแห่งทีมฟุตบอลช็อกโก้ FC! 🍫⚽️

ที่มาพร้อมกับคอนเทนต์อื่นๆ ที่น่าสนใจในอัปเดตวันที่ 13 พฤษภาคมนี้


1. คุกกี้รสช็อกโกบอล &  เพ็ทเครื่องดื่มบูสต์พลัง

- คุกกี้รสช็อกโก้บอล: เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะเข้าสู่สนามฟุตบอล และเลี้ยงบอลไปอย่างเท่และทำประตูเพื่อรับคะแนน!


- เครื่องดื่มบูสต์พลัง​: เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะผลิตไอเทมเครื่องดื่มกีฬาที่ช่วยเพิ่มความสามารถต่างๆ !

2. อื่นๆ

[เกี่ยวกับคัสตอมรัน]

- เพิ่มแม็พ 9 ชนิดที่คัสตอมรัน

- เปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดของคัสตอมรันดังต่อไปนี้

- ก่อน: 14 มิถุนายน 06:00 น.

- หลัง: 27 พฤษภาคม 06:00 น.


[เกี่ยวกับการสุ่มสกินเยลลี่]

- การสุ่มสกินเยลลี่ที่กลับมาอีกครั้งเพื่อฉลองการเปิดตัวระบบสุ่มสกินเยลลี่! สามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ที่ [เลือกสุ่มสกินเยลลี่ - เซ็ตแชมเปี้ยนมหกรรมกีฬา] โดยระยะเวลากิจกรรมมีดังต่อไปนี้

- ระยะเวลากิจกรรม: 13 พฤษภาคม 07:00 น. ~ 28 มิถุนายน 06:00 น.

- เปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดของ [เลือกสุ่มสกินเยลลี่ - เซ็ตลวดลายตำนานบนฟากฟ้า] ดังต่อไปนี้

- ก่อน: 27 พฤษภาคม 06:00 น.

- หลัง: 28 มิถุนายน 06:00 น.


[การแก้ไขบัค & ปรับสมดุลเกม]

[คุกกี้]

- คุกกี้รสอะโวคาโด: แก้ไขปัญหาที่ทำให้สามารถเก็บเยลลี่แบบสร้างได้ด้วยสมบัติที่มีเอฟเฟกต์เก็บเยลลี่


[สมบัติ]

- รองเท้าตัวตลก: เพิ่มคะแนนกระโดดกายกรรม


วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

อัปเดต 27 เมษายน - คุกกี้รสเชอร์รี่บอล!

อัปเดต 27 เมษายน - คุกกี้รสเชอร์รี่บอล!


สวัสดีนักวิ่งคุกกี้ทุกคน

เชิญพบกับคุกกี้รสเชอร์รี่บอล มือตบแห่งทีมเชอร์รี่สตาร์! 🏐🏆

ที่มาพร้อมกับคอนเทนต์ที่น่าสนุกมากมายดังต่อไปนี้!


1. คุกกี้รสเชอร์รี่บอล & เพ็ทบอลเด้งดึ๋ง

- คุกกี้รสเชอร์รี่บอล: ตบลูกวอลเลย์บอลเพื่อทำคะแนน!

- บอลเด้งดึ๋ง: เมื่อถึงเวลาที่กำหนดเพ็ทจะกระเด้งไปที่มุมของหน้าจอเพื่อทำคะแนน!  


2. สมบัติใหม่

ปอมปอมเชียร์: เมื่อถึงเวลาที่กำหนดปอมปอมเชียร์จะปรากฏขึ้นเพื่อเชียร์และโปรยเยลลี่


3. ร้าน GACHA สุ่มสกินเยลลี่ OPEN!

เพิ่มระบบสุ่มสกินเยลลี่! มารวบรวมสกินเยลลี่ที่เคยพลาดไปกันเถอะ!


4. โหมดกิจกรรมใหม่: มหกรรมกีฬาคุกกี้ 

มหกรรมกีฬาคุกกี้ 2022 ได้เปิดขึ้นแล้ว! มาเล่นให้สนุกแล้วรับหีบคุกกี้พิเศษและรางวัลมากมายไปเลย!


5. โหมดกิจกรรมใหม่: ไลฟ์ชาเลนจ์

เปิดมินิเกมทุกวันเวลา 11 โมงเช้า และ 6 โมงเย็น (เวลาประเทศไทย)! ถ้าผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ ก็รับรางวัลมากมายไปเลย!


6. ประชันกิลด์ ซีซั่น 16: ซีซั่นมหกรรมกีฬาฤดูใบไม้ผลิ

ประชันกิลด์ซีซั่นใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว! พบกับอาหารชาวกิลด์ใหม่และมาวิ่งไปที่ซีซั่นใหม่นี้ แล้วห้ามพลาดเซ็ตสกินเยลลี่ลิมิเต็ดประจำซีซั่นนะ~!


7. สกินใหม่

- คุกกี้รสส้ม แชมป์โลกในตำนาน (SUPER EPIC)

- คุกกี้รสมะนาว แชมป์โลกเกียรติยศ (SUPER EPIC)


8. อื่นๆ

[เกี่ยวกับแชมเปี้ยนส์ลีก]

- แทนแม็พ "ทะเลทรายโยเกิร์ตมหัศจรรย์" ด้วยแม็พ "สวนสนุกสุดตื่นเต้น"

- เปลี่ยนให้สามารถรับเยลลี่ดาวยักษ์สายรุ้งได้ง่ายขึ้นที่สเตจ 4 ของแม็พ "ห้องโรบอตคุกกี้สุดล้ำ"[เกี่ยวกับชาเลนจ์สมบัติปอมปอมเชียร์]

- ลดการจำกัดเลเวลของสมบัติหลักที่ชาเลนจ์สมบัติปอมปอมเชียร์ลง

- ก่อน: เลเวล 12

- หลัง: เลเวล 9

- การชาเลนจ์สมบัติอื่นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามเดิม


[เปิดตัวสกินเยลลี่ Legendary]

- เปิดตัว "เซ็ตลวดลายตำนานบนฟากฟ้า" สกินเยลลี่ Legendary แรก

- สกินเยลลี่ Legendary จะมีเอฟเฟกต์เสียงพิเศษและเอฟเฟกต์ขณะได้รับ

- สามารถรับสกินเยลลี่ Legendary ได้จากการสุ่มสกินเยลลี่หรือที่ร้านถั่วสายรุ้ง


[ชาเลนจ์สุ่มโหมดเบรคเอาท์]

- ซีซั่นใหม่ที่มาพร้อมสถานที่ใหม่! ในซีซั่น 2 นี้จะจัดขึ้นที่อาณาจักรร้างต้นไม้พันปี

- จะมีเพียงเหล่าคุกกี้ที่เคยใช้ได้ที่อาณาจักรร้างต้นไม้พันปีในอดีตเท่านั้นที่จะปรากฏตัว

สามารถดูได้ที่ กติกา > คุกกี้ซีซั่นนี้

- ทีมงานได้ปรับปรุงให้มีตัวเลือกที่มากขึ้น และความสนุกในการรวบรวมบัฟก็จะมากขึ้นเช่นกัน รวมทั้งค่าความสามารถของบัฟก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และบัฟ COMMON และ RARE ก็จะปรากฏบ่อยขึ้น 

- จะแสดงระดับความพึงพอใจในคุกกี้ของผู้เล่นที่หน้าการเลือกคู่ผสม เพื่อประกอบการเลือกคุกกี้

- ทีมงานได้ปรับปรุงในส่วนของบัฟ EPIC ที่มีบัฟเพิ่มความแข็งแกร่งคุกกี้ LEGENDARY ออกมาบ่อยเกินไปจนทำให้บัฟ EPIC อื่นๆ ไม่ค่อยปรากฏออกมา ทีมงานได้ปรับให้บัฟเพิ่มความแข็งแกร่งคุกกี้ LEGENDARY มีอัตราการปรากฏที่ต่ำลง และเพิ่มค่าพลังขึ้น

- นอกจากนี้ยังมีกติกาใหม่และกิจกรรมสุ่มที่เตรียมไว้เพื่อซีซั่น 2 โดยเฉพาะด้วย ดังนั้นก็อย่าลืมอ่านกติกาประจำซีซั่นให้ดีนะ! (จะคงความยากการรับฉายา และคงจำนวนกิจกรรมสุ่มทั้งหมดไว้เป็น 27 รายการตามเดิมในทุกซีซั่น)


[ร้าน GACHA สุ่มสกินเยลลี่]

- เปิดให้สุ่มสกินเยลลี่ด้วยลูกบาศก์สายรุ้งแล้ว!

- จะมีการสุ่มสกินเยลลี่อยู่ 2 ประเภท

- สุ่มปกติ: สามารถสุ่มสกินเยลลี่ได้แบบปกติ

- เลือกสุ่ม: สกินเยลลี่แบบเลือกสุ่มจะมีอัตราการปรากฏสูงกว่าการสุ่มปกติ

- สามารถดูรายละเอียดได้ที่ GACHA > อัตราสุ่ม > อัตราสุ่มสกินเยลลี่

- สกินเยลลี่ต่อไปนี้จะไม่ปรากฏที่การสุ่ม

1) สกินที่เคยสามารถรับได้จากกิจกรรม/ร้านค้ากิลด์/แพ็กเกจ ใน 6 เดือนที่ผ่านมาล่าสุด

2) สกินที่เคยสามารถรับได้จากร้านแชมเปี้ยนส์

3) สกินที่สามาถรับได้ในปัจจุบันจากการพิชิตกำลังใจคุกกี้ หรือจากการใช้ลูกแก้วแห่งแสงแลกมา

- สามารถดูสกินเยลลี่ที่จะปรากฏได้ที่ "ร้านถั่วสายรุ้ง" หรือที่ "อัตราสุ่ม"


[ร้านถั่วสายรุ้ง]

- ถ้าสุ่มสกินเยลลี่แล้วได้รับสกินที่มีอยู่ จะได้รับ "ถั่วสายรุ้ง" แทน 

- สามารถนำถั่วสายรุ้งที่ได้รับไปซื้อสกินเยลลี่ที่ต้องการได้ที่ร้านถั่วสายรุ้ง


[เกี่ยวกับระดับของสกินเยลลี่]

- สกินเยลลี่จะแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ

- จะมีอัตราสุ่มที่การสุ่มสกินเยลลี่ และราคาซื้อที่ร้านถั่วสายรุ้งแตกต่างกันไปตามระดับของสกินเยลลี่

- ระดับของสกินเยลลี่: COMMON, RARE, EPIC, LEGENDARY

- จะมีอัตราสุ่มที่การสุ่มสกินเยลลี่ และราคาซื้อที่ร้านถั่วสายรุ้งแตกต่างกันไปตามประเภทของสกินเยลลี่

- ประเภทของสกินเยลลี่: เยลลี่ปกติ, เยลลี่หมีสีเหลือง, เยลลี่หมีสีชมพู, เยลลี่หมีน้ำแข็ง, เยลลี่หมียักษ์, เยลลี่หมีสายรุ้ง


[เกี่ยวกับการประชันกิลด์]

- จากนี้ไป แต่ละกิลด์จะสามารถรับพ้อยต์ได้แค่ท็อป 20 คนที่ทำอันดับในอารีน่าได้เท่านั้น

- เปลี่ยนพ้อยต์อารีน่าตามแต่ละอันดับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ป๊อปอัพ "ข้อมูลพ้อยต์" ของกิลด์ 

- เพิ่มอาหารชาวกิลด์ใหม่ "เนื้อเสียบไม้รสฝาด"

- เนื้อเสียบไม้รสฝาด: ความเร็วการพุ่งไปข้างหน้าเพิ่มขึ้น 7%

- สำหรับ "อาหารที่ไม่สำเร็จ" ได้ตัดเอฟเฟกต์ออกไป เพื่อให้มีความหมายของการทำอาหารที่ล้มเหลวเท่านั้น


[เกี่ยวกับกระดานเช็กชื่อ]

- ปรับปรุงวิธีการเช็กชื่อ

- ก่อน: ต้องกดปุ่ม "รับรางวัล" เพื่อยืนยันการเช็กชื่อ

- หลัง: "แค่เพียงล็อกอินเข้าเกม" ก็ถือเป็นการเช็กชื่อแล้ว

- ต้องกดปุ่มรับรางวัลที่กระดานเช็กชื่อเพื่อรับรางวัล

- แม้จะล็อกอินแล้วแต่ถ้ามีรางวัลที่ยังไม่ได้กดรับ เมื่อสิ้นสุดเวลากระดานเช็กชื่อแล้ว ก็จะส่งรางวัลที่ยังไม่ได้รับไปยังกล่องจดหมาย

ex) เช็กชื่อในวันที่ D4 และ D5 และอยู่ในสถานะที่รับรางวัลได้แต่ยังไม่ได้กดรับ ก็จะมอบรางวัลให้ทางกล่องจดหมาย (สำหรับ D6 ที่ไม่ได้เช็กชื่อ ก็จะไม่สามารถรับรางวัลของวันนั้นได้)


[การแก้ไขบัค & ปรับสมดุลเกม]

[คุกกี้]

- คุกกี้รสส้ม: แก้ไขบัคที่สิ่งกีดขวางที่อยู่ไกลๆ ถูกทำลายขณะที่ลูกบอลปักลงมาแล้วผลิตเยลลี่เนื้อส้ม, เพิ่มคะแนนเยลลี่เนื้อส้ม

- คุกกี้รสมะนาว: แก้ไขบัคที่สิ่งกีดขวางที่อยู่ไกลๆ ถูกทำลายขณะที่ลูกบอลปักลงมาแล้วผลิตเยลลี่น้ำมะนาว, เพิ่มคะแนนเยลลี่น้ำมะนาว

- คุกกี้ผู้รักษามิติเวลา: แก้ไขบัคที่เวลาของการใช้ความสามารถทั้งหมดแตกต่างกันออกไป ตามการได้รับคะแนนจากรอยแยกกาลเวลาครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อความสามารถถูกทำให้หยุด แล้วเริ่มอีกครั้งในบางกรณี เช่น การขึ้นโบนัสไทม์

- คุกกี้เดวิล: เปลี่ยนให้เยลลี่ผีร้ายไม่ปรากฏขึ้นเมื่ออยู่ในสถานะที่หยุดใช้ความสามารถ ยกเว้นพลังจอมมารเฮือกสุดท้าย

- คุกกี้รสชีสเค้ก: เปลี่ยนให้เยลลี่บัตรเชิญไม่ปรากฏขึ้นเมื่ออยู่ในสถานะที่หยุดใช้ความสามารถ

- คุกกี้รสสตริเยลลี่: แก้ไขบัคที่ทำให้ไม่สามารถตกลงมาจากซิปไลน์ได้ เมื่อจำนวนนับการกระโดดโจมตียังเหลืออยู่


[เพ็ท]

- หนูส้ม: เพิ่มคะแนนความเร็ว

- ดวงตาลิ้นจี่: แก้ไขบัคที่เกิดขึ้นตอนตกหลุมในระหว่างกำลังฟื้นฟูพลังชีวิต และไม่แสดงป๊อปอัพช่วยให้ขึ้นจากหลุมและหยุดชะงัก แล้วเปลี่ยนให้การรับคะแนนและการฟื้นฟูพลังชีวิตดำเนินไปอย่างรวดเร็วหลายๆ ครั้ง

- เม่นเกาลัด: แก้ไขบัคที่เยลลี่หนามแหลมแปลงร่างอย่างไม่เป็นปกติ


[สมบัติ]

- เครื่องดื่มพลังพาวเวอร์: เพิ่มคะแนนเยลลี่หยดน้ำผึ้ง


[โบนัสคู่ผสม]

- คุกกี้รสส้ม & หนูส้ม: เพิ่มคะแนนเยลลี่เนื้อส้ม

- คุกกี้รสมะนาว & มิสเตอร์นกหวีด: เพิ่มคะแนนเยลลี่น้ำมะนาว


[ประกาศเกี่ยวกับชาเลนจ์คุกกี้]

- ทีมงานได้เปลี่ยนแม็พบางส่วนและช่วงคะแนนขึ้นระดับของชาเลนจ์คุกกี้ เนื่องจากการปรับเพิ่มความสามารถของคุกกี้รสมะนาวและคุกกี้รสส้ม


วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565

อัปเดต 15 เมษายน - คุกกี้เผ่ามังกรตัวที่ 4! ดราก้อนคุกกี้ลิ้นจี่

 สวัสดีนักวิ่งคุกกี้ทุกคน

เชิญพบกับดราก้อนคุกกี้ลิ้นจี่ เผ่ามังกรตัวที่ 4  💕 ที่มาพร้อมกับคอนเทนต์ที่น่าสนุกมากมายดังต่อไปนี้!

1. ดราก้อนคุกกี้ลิ้นจี่ & เพ็ทดวงตาลิ้นจี่

- ดราก้อนคุกกี้ลิ้นจี่: สะกดจิตคุกกี้เพื่อสกัดเยลลี่พลังชีวิต

- ดวงตาลิ้นจี่​: ฝูงค้างคาวจะปรากฏขึ้น แล้วช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตคุกกี้!


2. คัสตอมรันซีซั่นฤดูใบไม้ผลิ OPEN!

มาสนุกกับคัสตอมรันต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ!

3. ประกาศอื่นๆ

[ร้านกิลด์]

- เพิ่มสินค้า "ดราก้อนคุกกี้ลิ้นจี่"


[แชมเปี้ยนส์ลีก]

- เปลี่ยนแพทเทิร์นของสิ่งกีดขวางแม็พ "ห้องโรบอตคุกกี้สุดล้ำ" เพื่อลดระดับความยากลง

- เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเยลลี่เวลาบนโบนัสไทม์ของแม็พ "ห้องโรบอตคุกกี้สุดล้ำ" ให้สามารถเก็บได้ง่ายขึ้น

- ลดระยะและขอบเขตของสิ่งรบกวนบนแม็พ "ห้องโรบอตคุกกี้สุดล้ำ" เพื่อลดระดับความยากลง


[โหมดเบรคเอาท์: ชาเลนจ์สุ่ม]

- เพิ่มฟังก์ชั่น "ดูโฆษณาแล้วสุ่ม" สามารถเลือกได้ว่าจะใช้โอกาสสุ่มคู่ผสมใหม่ 3 ครั้งด้วยการใช้คริสตัล หรือด้วยการดูโฆษณา

- สมาชิกรอยัลคลับสามารถสุ่มอีกครั้งได้โดยไม่ต้องดูโฆษณา

- เพิ่ม "ตั๋วชาเลนจ์สุ่มโหมดเบรคเอาท์" ที่ร้านเบรคเอาท์


[โหมดเนื้อเรื่อง Chapter 7]

- เพิ่มสเตจ 11~15 ที่ Chapter 7 "เกาะแห่งมังกรที่ตื่นจากหลับใหล" มาเคลียร์ทุกสเตจเพื่อดูเรื่องราวแสนสนุกของดราก้อนคุกกี้ลิ้นจี่กันต่อได้เลย!