วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมเฟรนด์ชิพคุกกี้รันเริ่มแล้ว! มาสนุกกับกิจกรรม 🎉 แล้วลุ้นรับ iPAD! 💨💨

ฉลองซีซั่น 8 คุกกี้รัน: ศึกคุกกี้หนีเตาอบ! 🥳

ร่วมสนุกกับกิจกรรมเฟรนด์ชิพคุกกี้รัน! 🎊

มาดูข้อความที่เหล่าคุกกี้เขียนถึงคุณ! 

พร้อมแชร์ผลลง SNS เพื่อลุ้นรางวัลพิเศษ! 🎁













https://yearbook.cookieruntest.com/th/


วิธีร่วมกิจกรรม

Step1. ร่วมกิจกรรม “เฟรนด์ชิพคุกกี้รัน” 

Step2. แชร์ผลที่ได้บนทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรม(ในโพสต์ หรือใน Story)ส่วนตัว

Step3. พร้อมแฮชแทก #เฟรนด์ชิพคุกกี้รัน #คุกกี้รันซีซั่น8 #คุกกี้รันศึกคุกกี้หนีเตาอบ และแทก @cookierun


ระยะกิจกรรม: 27 มิถุนายน 2566 ~ 27 กรกฎาคม 2566



กติกาการร่วมกิจกรรม

 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นพร้อมกันใน 5 ประเทศ (เกาหลีใต้, อเมริกา, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไทย) และจะสุ่มมอบรางวัลให้กับผู้เล่นที่อาศัยอยู่ในประเทศที่จัดกิจกรรมเท่านั้น

 • ทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีผ่านทางแมสเซจของ SNS ที่ใช้ร่วมกิจกรรม (ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม)

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีอายุครบ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับจากวันเริ่มกิจกรรม

 • หากผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมร่วมกิจกรรมจากผู้แทนโดยชอบธรรม และหากไม่ได้รับคำยินยอมจะถือว่าการได้รับรางวัลเป็นโมฆะ

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 7 วันหลังจากวันสิ้นสุดกิจกรรม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลได้

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีด้วย ID ที่ใช้บน SNS (ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม)

 • สำหรับรางวัล iPad จะทำการส่งมอบภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผลกิจกรรม และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่จัดส่ง

 • สำหรับรางวัลบัตร TrueMoney และบัตร Starbucks หากเป็นภูมิภาคที่ไม่สามารถจัดส่งรางวัลได้ รางวัลอาจถูกแทนที่ด้วยสินค้าอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับรางวัลดังกล่าว

 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นรางวัลสำหรับประเทศอื่นได้

 • ในกรณีที่บัตร TrueMoney และบัตร Starbucks หมดอายุการใช้งาน จะไม่สามารถต่ออายุบัตรหรือออกใหม่ได้

 • มอบรางวัลบัตร TrueMoney และบัตร Starbucks ให้กับผู้โชคดีภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผลผ่านทาง SNS (ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม) เป็นรายบุคคล

 • ทีมงานมีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการจัดส่งรางวัล ภายใน 7 วันหลังจากประกาศผล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่สามารถรับรางวัลได้ และถือว่าการได้รับรางวัลเป็นโมฆะ

 • Devsisters จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านภาษีในประเทศเกาหลีใต้ในกรณีที่ของรางวัลมีมูลค่า 5 หมื่นวอนขึ้นไป และผู้รับรางวัลอาจต้องเสียภาษีท้องถิ่นที่อาจเก็บในแต่ละประเทศด้วยตนเอง และทีมงานอาจจะขอเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับรางวัลเพื่อใช้ในการจ่ายภาษี หากผู้ได้รับรางวัลไม่ยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่สามารถรับรางวัลได้ และถือว่าการได้รับรางวัลเป็นโมฆะ

 • กิจกรรมนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกก่อนกำหนดได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบริษัท

 • พนักงานและผู้เกี่ยวข้องของ Devsisters จะไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้

 • ไม่สามารถเลือกสี และสเป็กของรางวัลได้

 • ทีมงานจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำของรางวัลไปขายให้กับบุคคลที่สาม

 • ต้องตั้งค่าบัญชีที่ร่วมกิจกรรมเป็น “สาธารณะ” เพื่อร่วมกิจกรรมจนถึงวันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล และต้องใส่แฮชแทกและแทกที่กำหนดในกติกาของกิจกรรมจึงจะถือว่าร่วมกิจกรรมโดยสมบูรณ์



จะถือว่าการร่วมกิจกรรมเป็นโมฆะในกรณีดังต่อไปนี้

 1) เมื่อใช้ข้อมูลเท็จหรือระบุข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้อง

 2) ไม่กรอกข้อมูลการจัดส่งรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือการกรอกข้อมูลจัดส่งเก่าในกรณีย้ายที่พำนักอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับรางวัลได้

 3) หากลบหรือยกเลิกบัญชีที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม รวมไปถึงบัญชีเกมโดยเป็นการระงับจากการเล่นที่ขัดกับข้อตกลงการใช้งานเกม

 4) เมื่อผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล

 5) เมื่อผู้ได้รับรางวัลไม่ได้อาศัยอยู่ที่สถานที่จัดส่งเป็นระยะเวลานาน หรือของรางวัลถูกตีกลับเนื่องจากข้อมูลการจัดส่งไม่ถูกต้อง

 6) เมื่อข้อมูลของผู้รับรางวัลที่ใช้ร่วมกิจกรรมและผู้รับจริงไม่ตรงกัน

 7) เมื่อชื่อบัญชีที่ใช้ร่วมกิจกรรม เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม

 8) เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมมีประวัติการถูกระงับบัญชีเกมจากการใช้งานเกมที่ขัดกับข้อตกลงการใช้งานเกม

 9) กรณีที่ได้รับรางวัลด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง (เช่น การนำบัญชีของผู้อื่นมาใช้, การใช้ประโยชน์จากบัคที่เกิดขึ้น)

 10) เมื่อใช้ข้อมูลของผู้อื่น หรือแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ


- ข้อตกลงการใช้งานเกมของ Devsisters: https://policy.devsisters.com/ko/terms-of-service/?date=2021-08-26


อัปเดตวันที่ 27 มิถุนายน - ซีซั่น 8 คุกกี้รสปลาไหลไฟฟ้า

สวัสดีนักวิ่งคุกกี้ทุกท่าน

คุกกี้รัน: ศึกคุกกี้หนีเตาอบ อัปเดตซีซั่น 8 เรียบร้อยแล้ว

เชิญพบกับคอนเทนต์ที่น่าสนุกมากมายดังต่อไปนี้



1. คุกกี้รสปลาไหลไฟฟ้า & เพ็ท

- คุกกี้รสปลาไหลไฟฟ้า: รวบรวมพลังงานไฟฟ้าเพื่อเคลื่อนที่กระแสไฟฟ้า

- ปลาไหลไฟแลบ: ปล่อยพลังงานไฟฟ้าทำงานสิ่งกีดขวาง!


2. ประกาศอื่นๆ

[โหมดกิจกรรมเมืองใต้ทะเลลึก]

- วอนเดอร์แคร็บ เมืองใต้ทะเลลึกที่ขยับได้! มารวบรวมโทเคนทะเลลึกแล้วนำมาสุ่มรางวัลมากมาย

- ระยะกิจกรรม

- เมืองใต้ทะเลลึก Chapter 1: 27 มิถุนายน 2566 08:00 น. ~ 13 กรกฎาคม 06:00 น.

- เมืองใต้ทะเลลึก Chapter 2: 13 กรกฎาคม 2566 06:00 น. ~ 27 กรกฎาคม 06:00 น.

* จะไม่สามารถเข้ากิจกรรมได้ในวันที่ 13 กรกฎาคม 06:00 น. ~ 07:00 น. เนื่องจากการสรุปผลกิจกรรม

* โทเคนทะเลลึกที่เก็บที่ Chapter 1 จะไม่สามารถนำมาใช้ที่ Chapter 2 ได้ กรุณาใช้ให้หมดก่อนที่ระยะเวลาจะสิ้นสุด!


[กิจกรรมไม่จำกัดฉลองซีซั่น 8!]

- สามารถรับหีบไม่จำกัดซีซั่น 8 จากการทำกิจกรรมพิเศษมากมายฉลองซีซั่น 8

- เปิดหีบไม่จำกัดเพื่อรับรางวัลมากมาย เช่น คุกกี้, เพ็ท, สมบัติ, สกินคุกกี้, สกินเยลลี่, คริสตัล, ลูกบาศก์สายรุ้ง ฯลฯ



[เบรคเอาท์]

1. เปลี่ยน EP หลักใหม่

- แทนที่ EP หลัก "โยเกิร์ตก้า: ความลับของหมู่บ้านภาพลวงตา" เป็น "เมืองใต้ทะเลลึก: วอนเดอร์แคร็บ

- มาสำรวจโลกใต้ท้องทะเลลึกกับเหล่าคุกกี้ให้หนำใจ!


2. เปลี่ยนแปลงกติกาการสรุปผล

- ต้องวิ่งจนถึงคุกกี้ผลัดสุดท้ายจึงจะสามารถรับรางวัลสรุปผลได้

- หากวิ่งด้วยคุกกี้บางผลัดโดยที่ไม่ครบรอบจะไม่สามารถรับรางวัลสรุปผลได้ สถิติที่ทำได้จะไม่หายไปและจะสามารถวิ่งต่อได้ในรอบสัปดาห์ถัดไป

- หากเป็นการทำสถิติต่อจากรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะสามารถขึ้นระดับสูงสุดได้ถึงสายรุ้ง V และจะไม่ถูกบันทึกสถิติลงในอันดับท็อป


3. EP พิเศษ 

- เพิ่ม "กฎพิเศษ" ที่ EP พิเศษ

- จะได้รับเอฟเฟกต์พิเศษในผลัดที่กำหนดที่ EP พิเศษ

- จะเปลี่ยนแปลงกฎพิเศษทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน EP ใหม่



[เลือกสุ่มสกินคุกกี้]

- คุกกี้รสปลาไหลไฟฟ้า หัวหน้าแก๊งเรืองแสงใต้ทะเล (SUPER EPIC)

- คุกกี้ปลากระเบนมอคค่า ผู้พิทักษ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งชูการ์เทียร์ (EPIC)

- ระยะกิจกรรม: 27 มิถุนายน 2566 08:00 น. ~ 11 สิงหาคม 06:00 น.


[เลือกสุ่มสกินเยลลี่]

- เซ็ตเยลลี่สายฟ้าแลบแปล๊บ (EPIC)

- ระยะกิจกรรม: 27 มิถุนายน 2566 08:00 น. ~ 29 สิงหาคม 06:00 น.



[ตู้สกิน]

- สามารถดูสกินคุกกี้, สกินเพ็ท, สกินเยลลี่, สกินล็อบบี้ที่สะสมได้ที่ตู้สกิน

- ย้ายเมนูสกินและการสุ่มไปไว้ที่ด้านล่างของล็อบบี้หลัก



[สกินเยลลี่]

- สามารถติดตั้งสกินเยลลี่ที่แตกต่างกันในแต่ละคุกกี้ได้แล้ว มาสวมสกินเยลลี่ที่เหมาะสมกับคุกกี้ได้เลย!

- เพิ่ม "เซ็ตเยลลี่ภูติกล้วยไม้" 



[เพิ่มรางวัลโฆษณา]

- เพิ่มรางวัลโฆษณาที่ล็อบบี้หลัก มาช่วยคุกกี้รสกีวี่เติมน้ำมันให้เต็มถังกันเลย

- สามารถหาน้ำมันได้วันละครั้ง และจะสามารถหาเพิ่มได้เมื่อชมโฆษณา

- รวบรวมน้ำมันให้ครบเพื่อรับรางวัลคริสตัลและลูกบาศก์สายรุ้งไปเลย!



[สนามแข่ง]

- แลนด์ต่อไปนี้จะถูกนำไปรวมกับแลนด์อื่นแล้วหายไป

- Land 4-2

- Land 5-2

- Land 6-2

(* ผู้เล่นที่ยังอยู่ในแลนด์ดังกล่าวจะถูกย้ายไปที่แลนด์ต่อไปโดยอัตโนมัติ)



[สนามแข่ง: มาสเตอร์แลนด์]

1. แม็พ

- แทนที่แม็พ "สวนคฤหาสน์โยเกิร์ตก้าสุดอลัง" ด้วยแม็พ "เมืองแห่งผู้วิเศษ"

- เพื่อเก็บข้อมูลคะแนนของคู่ผสมและแม็พใหม่จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น 

"แนะนำคู่ผสมของคุกกี้ด็อกเตอร์วาซาบิ" ได้ชั่วคราว (เปิด 30 มิถุนายน 2566)



[แก้ไขบัค & ปรับสมดุลเกม]

[คุกกี้]

1. คุกกี้ปลากระเบนมอคค่า

- ยกเลิกฟังก์ชั่นจำกัดความเร็วในการพุ่งไปข้างหน้าในขณะใช้ความสามารถ

- เปลี่ยนแปลงให้ใช้เอฟเฟกต์ขยายร่างขณะใช้ความสามารถ

- เปลี่ยนแปลงให้ผ่านสิ่งกีดขวางในขณะใช้ความสามารถ

- แก้ไขปัญหาที่ทำให้ไม่ได้รับคะแนนทำลายสิ่งกีดขวางด้วยเกราะกำบังไฟฟ้า

   ด้วยเอฟเฟกต์โซ่หลังจากได้รับคะแนนเกราะกำบังไฟฟ้า

- เพิ่มระยะคูลไทม์ 0.3 วินาที

- เพิ่มคะแนนสัตว์ทะเล

- เพิ่มคะแนนพุ่งตามกระแสน้ำ

- เพิ่มคะแนนเยลลี่สัตว์ทะเลที่เลเวลยกเว้นเลเวล 15

- เพิ่มคะแนนเหรียญสัตว์ทะเลที่เลเวลยกเว้นเลเวล 15

- เปลี่ยนแปลงให้พลังชีวิตที่เพิ่มเมื่อเก็บน้ำยาเพิ่มพลังสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น

   ตามเลเวลของคุกกี้

- เพิ่มคะแนนเกราะกำบังไฟฟ้า

- เพิ่มโบนัสคู่ผสม "กลองใหญ่สายฟ้า"

 

2. คุกกี้ฉลามเชอร์เบท

- ลดความเร็วพื้นฐาน 8% และเปลี่ยนแปลงให้ไม่ใช้เอฟเฟกต์บนโบนัสไทม์

- เปลี่ยนแปลงให้เกจความสามารถของแคนดี้วิเศษไม่รีเซ็ตแม้ว่าจะเลิก

  แตะปุ่มสไลด์เมื่อเก็บเยลลี่กล้องส่องทางไกล

- เพิ่มคะแนนทำลายสิ่งกีดขวางใต้ทะเล

- เพิ่มคะแนนเยลลี่สมบัติ

- เพิ่มคะแนนพุ่งไปข้างหน้า

- เพิ่มคะแนนเยลลี่สมบัติล้ำค่า


3. คุกกี้นางฟ้าทะเล

- เปลี่ยนแปลงให้ใช้เอฟเฟกต์ขยายร่างขณะใช้ความสามารถ

- เพิ่มพลังชีวิต 3 หน่วย

- เพิ่มคะแนนเยลลี่ผลึกทะเล

- เพิ่มคะแนนเยลลี่ผลึกทะเลประกายแสง


4. คุกกี้รสล็อบสเตอร์

- เปลี่ยนแปลงให้ไม่คำนึงถึงพื้นทั้งหมดเมื่อโจมตี 3 ระดับ

- เปลี่ยนแปลงให้พลังชีวิตคุกกี้ไม่ลดเมื่อสิ้นสุดการโจมตี 3 ระดับ 

   และคุกกี้หยุดอยู่กับที่ เพิ่มระยะคูลไทม์ 0.5 วินาที

- เปลี่ยนแปลงให้คะแนนโจมตีด้วยก้ามรวมกับคะแนนความสามารถพื้นฐาน

  และคะแนนความสามารถของแคนดี้วิเศษ และเปลี่ยนแปลงคะแนนโจมตี

  ด้วยก้ามให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้

- แก้ไขปัญหาที่ทำให้ขอบเขตการชนของคุกกี้ไม่เป็นปกติเมื่อโจมตีด้วยก้าม


[เพ็ท]

1. แมงกะพรุนโคมไฟ

- ลดระยะลอยไปข้างหน้าเมื่อใช้ความสามารถ

- เพิ่มฟังก์ชั่นให้ม่านไฟฟ้าล้อมรอบเยลลี่เพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนเยลลี่ที่ไม่พอ 

 ในกรณีมีจำนวนเยลลี่ไม่พอให้ม่านไฟฟ้าล้อมรอบเมื่อปล่อยม่านไฟฟ้า

- เพิ่มคะแนนเยลลี่ที่ม่านไฟฟ้าล้อมรอบ


2. พวงมาลัยเรือโจรสลัด

- เพิ่มคะแนนหมุนล้อ


3. วายร้ายพริกแดง

- แก้ไขปัญหาที่ทำให้เพ็ทไม่สามารถเก็บเหรียญพริกที่ผลิตบนเกจพลังชีวิตได้


[สมบัติ]

1. กลองใหญ่สายฟ้า

- เพิ่มระยะที่ต้องใช้ในการปล่อยสายฟ้า 50px

- เพิ่มคะแนนสายฟ้า

- เพิ่มคะแนนเยลลี่ที่ถูกสายฟ้าฟาดอย่างแรง

- เพิ่มคะแนนโบนัสคู่ผสม


2. ถั่วซูเปอร์ไจแอนท์

- แก้ไขปัญหาที่ทำให้เยลลี่หมีบางส่วนไม่ขยายร่างได้อย่างสมบูรณ์


3. หีบสมบัติไดนาไมท์

- แก้ไขปัญหาที่ทำให้หีบสมบัติผลิตไอเทมอีกครั้งก่อนที่จะหายไปทางด้านซ้ายหลังจากที่ผลิตไอเทมแล้ว


[โบนัสคู่ผสม]

1. คุกกี้รสปลากระเบนมอคค่า & แมงกะพรุนโคมไฟ

- เพิ่มคะแนนสัตว์ทะเล

2. คุกกี้รสฉลามเชอร์เบท & พวงมาลัยเรือโจรสลัด

- เพิ่มคะแนนเยลลี่สมบัติ

3. คุกกี้นางฟ้าทะเล & หยดคลื่น

- เพิ่มคะแนนเยลลี่ผลึกทะเล


[ชาเลนจ์คุกกี้]

1. ชาเลนจ์คุกกี้ปลากระเบนมอคค่า

- ปรับคะแนนที่ใช้ในการเลื่อนระดับ

2. ชาเลนจ์คุกกี้ฉลามเชอร์เบท

- ปรับคะแนนที่ใช้ในการเลื่อนระดับ

3. ชาเลนจ์คุกกี้นางฟ้าทะเล

- ปรับคะแนนที่ใช้ในการเลื่อนระดับ



[เลเวลการหลบหนี]

- เพิ่มรางวัลเลเวลการหลบหนี 331~340

- เพิ่ม "เพิ่มคะแนนเยลลี่หมีทั้งหมด +75" ที่เลเวลการหลบหนี 270

- หากมีเลเวลการหลบหนี 270 ขึ้นไปอยู่แล้วจะปรับใช้คะแนนโบนัสดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ

- สามารถดูคะแนนโบนัสที่ใช้ทั้งหมดได้ที่ "ดูโบนัสทั้งหมด"


วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

อัปเดตวันที่ 14 มิถุนายน - คุกกี้รสไชน์มัสแคท

สวัสดีนักวิ่งคุกกี้ทุกคน

เชิญพบกับคุกกี้รสไชน์มัสแคทและคอนเทนต์แสนสนุกมากมาย

ที่มาพร้อมกับการอัปเดตวันที่ 14 มิถุนายน!

1. คุกกี้รสไชน์มัสแคท & เพ็ท

- คุกกี้รสไชน์มัสแคท: เมื่อถ่ายทำเสร็จจะย้ายที่แล้วรับเสียงเชียร์จากแฟนคลับ!

- สเลทผู้กำกับ: เมื่อตีสเลทแล้วจะได้รับคะแนนเมื่อวิ่งไปโดยไม่ชนอะไร!


2. ประกาศอื่นๆ

[เลือกสุ่มสกินคุกกี้]

- คุกกี้รสป๊อปปิ้งแคนดี้ แขกรับเชิญเทศกาลหนังเมืองแคนส์ (SUPER EPIC)

- ระยะกิจกรรม: 14 มิถุนายน 2566 07:00 น. ~ 27 กรกฎาคม 2566 06:00 น.


[งานประกวดผักยักษ์]

- สรุปผลงานประกวดผักยักษ์ Chapter 1 เรียบร้อยแล้ว!

- เราได้มอบรางวัลสรุปผลให้แก่ผู้ที่สามารถเข้าโหมดยากก่อนการสรุปผลให้

   ทางกล่องจดหมายตามลำดับแล้ว

- กรุณาเข้าเกมเพื่อรับรางวัลที่กล่องจดหมายภายใน 3 เดือนหลังจากการสรุปผล!


[สนามแข่ง: มาสเตอร์แลนด์]

[แม็พ]

- แทนที่แม็พ "ทัวร์โชว์รูมแบรนด์แฟชั่นวีค" ด้วยแม็พ "ห้องโรบอตคุกกี้สุดล้ำ"

- เปลี่ยนแปลงแพทเทิร์นการวางเยลลี่ที่สเตจห้องดนตรีและสเตจดาดฟ้าที่แม็พ 

   "สำรวจโรงเรียนร้างสยองขวัญ"

- เพื่อรวบรวมข้อมูลของแม็พใหม่จะไม่สามารถใช้งานคำแนะนำสุดยอดคู่ผสม 

  จากคุกกี้ด็อกเตอร์วาซาบิได้ชั่วคราว (กำหนดเปิดวันที่ 17 มิถุนายน)


[แก้ไขบัค & ปรับสมดุลเกม]

[คุกกี้]

1. คุกกี้รสป๊อปปิ้งแคนดี้

- เพิ่มคะแนนเชียร์

- เพิ่มคะแนนเซ็นชื่อ


2. คุกกี้รสซากุระ

- แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกจบนหัวของคุกกี้เอียงไปทางด้านขวา


[เพ็ท]

1. แท่งไฟแองเจิ้ลป๊อป

- เพิ่มคะแนนแท่งไฟเชียร์


[สมบัติ]

1. กล้องแชะอเนกประสงค์

- เพิ่มคะแนนภาพถ่าย


[โบนัสคู่ผสม]

1.คุกกี้รสป๊อปปิ้งแคนดี้ & แท่งไฟแองเจิ้ลป๊อป

- เพิ่มคะแนนเชียร์