วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กติกาและการร่วมสนุกกิจกรรม “วายร้ายคุกกี้รันในตัวคุณคือ?

ในที่สุดมังกรก็ตื่นขึ้น! 🐉
ฉลองอัปเดตซีซั่น 7! 🎉🎉 แชร์วายร้ายคุกกี้รันในตัวคุณแล้วลุ้นรับของขวัญพิเศษมากมาย! 🎁


วิธีร่วมกิจกรรม

Step1. ร่วมกิจกรรม “วายร้ายคุกกี้รันในตัวคุณคือ?” ทางเว็บไซต์ https://villain.cookieruntest.com/th

Step2. แชร์ผลการทดสอบบนทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรม(ในโพสต์ หรือใน Story)ส่วนตัว

Step3. พร้อมแฮชแทก #วายร้ายคุกกี้รัน #คุกกี้รันซีซั่น7 และแทก @cookierun


ระยะกิจกรรม: 28 มิถุนายน 2565 ~ 24 กรกฎาคม 2565


กติกาการร่วมกิจกรรม

 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นพร้อมกันใน 5 ประเทศ (เกาหลีใต้, อเมริกา, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไทย) และจะสุ่มมอบรางวัลให้กับผู้เล่นที่อาศัยอยู่ในประเทศที่จัดกิจกรรมเท่านั้น
 • ทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีผ่านทางแมสเซจของ SNS ที่ใช้ร่วมกิจกรรม (ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม)
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีอายุครบ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับจากวันเริ่มกิจกรรม
 • หากผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมร่วมกิจกรรมจากผู้แทนโดยชอบธรรม และหากไม่ได้รับคำยินยอมจะถือว่าการได้รับรางวัลเป็นโมฆะ
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 7 วันหลังจากวันสิ้นสุดกิจกรรม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลได้
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีด้วย ID ที่ใช้บน SNS (ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม)
 • สำหรับรางวัล iPad จะทำการส่งมอบภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผลกิจกรรม และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่จัดส่ง
 • สำหรับรางวัลบัตร TrueMoney และบัตร Starbucks หากเป็นภูมิภาคที่ไม่สามารถจัดส่งรางวัลได้ รางวัลอาจถูกแทนที่ด้วยสินค้าอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับรางวัลดังกล่าว
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นรางวัลสำหรับประเทศอื่นได้
 • ในกรณีที่บัตร TrueMoney และบัตร Starbucks หมดอายุการใช้งาน จะไม่สามารถต่ออายุบัตรหรือออกใหม่ได้
 • มอบรางวัลบัตร TrueMoney และบัตร Starbucks ให้กับผู้โชคดีภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผลผ่านทาง SNS (ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม) เป็นรายบุคคล
 • ทีมงานมีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการจัดส่งรางวัล ภายใน 7 วันหลังจากประกาศผล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่สามารถรับรางวัลได้ และถือว่าการได้รับรางวัลเป็นโมฆะ
 • Devsisters จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านภาษีในประเทศเกาหลีใต้ในกรณีที่ของรางวัลมีมูลค่า 5 หมื่นวอนขึ้นไป และผู้รับรางวัลอาจต้องเสียภาษีท้องถิ่นที่อาจเก็บในแต่ละประเทศด้วยตนเอง และทีมงานอาจจะขอเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับรางวัลเพื่อใช้ในการจ่ายภาษี หากผู้ได้รับรางวัลไม่ยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่สามารถรับรางวัลได้ และถือว่าการได้รับรางวัลเป็นโมฆะ
 • กิจกรรมนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกก่อนกำหนดได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบริษัท
 • พนักงานและผู้เกี่ยวข้องของ Devsisters จะไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • ไม่สามารถเลือกสี และสเป็กของรางวัลได้
 • ทีมงานจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำของรางวัลไปขายให้กับบุคคลที่สาม
 • ต้องตั้งค่าบัญชีที่ร่วมกิจกรรมเป็น “สาธารณะ” เพื่อร่วมกิจกรรมจนถึงวันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล และต้องใส่แฮชแทกและแทกที่กำหนดในกติกาของกิจกรรมจึงจะถือว่าร่วมกิจกรรมโดยสมบูรณ์จะถือว่าการร่วมกิจกรรมเป็นโมฆะในกรณีดังต่อไปนี้

 1) เมื่อใช้ข้อมูลเท็จหรือระบุข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้อง

 2) ไม่กรอกข้อมูลการจัดส่งรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือการกรอกข้อมูลจัดส่งเก่าในกรณีย้ายที่พำนักอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับรางวัลได้

 3) หากลบหรือยกเลิกบัญชีที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม รวมไปถึงบัญชีเกมโดยเป็นการระงับจากการเล่นที่ขัดกับข้อตกลงการใช้งานเกม

 4) เมื่อผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล

 5) เมื่อผู้ได้รับรางวัลไม่ได้อาศัยอยู่ที่สถานที่จัดส่งเป็นระยะเวลานาน หรือของรางวัลถูกตีกลับเนื่องจากข้อมูลการจัดส่งไม่ถูกต้อง

 6) เมื่อข้อมูลของผู้รับรางวัลที่ใช้ร่วมกิจกรรมและผู้รับจริงไม่ตรงกัน

 7) เมื่อชื่อบัญชีที่ใช้ร่วมกิจกรรม เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม

 8) เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมมีประวัติการถูกระงับบัญชีเกมจากการใช้งานเกมที่ขัดกับข้อตกลงการใช้งานเกม

 9) กรณีที่ได้รับรางวัลด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง (เช่น การนำบัญชีของผู้อื่นมาใช้, การใช้ประโยชน์จากบัคที่เกิดขึ้น)

 10) เมื่อใช้ข้อมูลของผู้อื่น หรือแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ


- ข้อตกลงการใช้งานเกมของ Devsisters: https://policy.devsisters.com/ko/terms-of-service/?date=2021-08-26


อัปเดตวันที่ 28 มิถุนายน - ซีซั่น 7 คุกกี้รสสละ

 สวัสดีนักวิ่งคุกกี้ทุกคน

เราได้อัปเดตซีซั่น 7 เรียบร้อยแล้ว เชิญพบกับโหมดเบรค์เอาท์ EP หลักใหม่ รวมไปถึงคอนเทนต์แสนสนุกมากมาย ดังต่อไปนี้1.  คุกกี้รสสละ & พัดเกล็ดวิเศษ

- คุกกี้รสสละ: เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะเรียกทหารงูออกมาโจมตีแล้วรับคะแนน

- พัดเกล็ดวิเศษ: เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะพัดลมหมุนออกมาทำลายสิ่งกีดขวางและผลิตเยลลี่ลม!


2. สมบัติใหม่

กรงเล็บมังกรจิ๋ว: มังกรจะข่วนไปข้างหน้าเพื่อช่วยทำลายสิ่งกีดขวาง!


3. โหมดกิจกรรมใหม่: คลับคุกกี้สุดแกร่ง OPEN! 

มาพิสูจน์ฝีมือของคุณ.. ในคลับคุกกี้สุดแกร่ง!

หีบคุกกี้พิเศษ ลูกบาศก์สายรุ้ง และรางวัลมากมายกำลังรออยู่!


4. เบรคเอาท์ EP หลักใหม่: วังลำไยแสนเรืองรอง

วิ่งไปให้สนุกติดต่อกันด้วยคุกกี้สูงสุด 10 ผลัด!


5. ประชันกิลด์ซีซั่น 17: ซีซั่นยุคแห่งมังกรคืนชีพ

มาสนุกกับการประชันกิลด์โฉมใหม่! เพียงแค่สมัครเข้ากิลด์ก็รับรางวัลมากมาย และเช็กชื่อกิลด์บิงโกเพื่อรับรางวัลเป็นกอง


6. ทีมไฟต์: เพิ่มศึกกระชับมิตร!

มาฟอร์มทีมกับเพื่อนเพื่อแข่งศึกกระชับมิตรได้แล้ววันนี้!


7. ประกาศอื่นๆ

[แชมเปี้ยนส์ลีก]

- แทนที่แม็พ "ห้องโรบอตคุกกี้สุดล้ำ" ด้วยแม็พ "โลกปาร์ตี้แสนสุข"


[การสุ่มสกินเยลลี่]

- เพิ่มเซ็ตสกินเยลลี่ 2 เซ็ตต่อไปนี้ที่ GACHA

- เซ็ตเมอร์รี่คริสต์มาส 2021

- เซ็ตฉลองครบรอบ 4 ปี


[ฉลองซีซั่น 7! เทศกาลเพิ่มอัตราสุ่ม 5 สกิน Legendary!]

- เพิ่มอัตราสุ่มสกิน Legendary ตลอดระยะกิจกรรมฉลองซีซั่น 7! โปรดอย่าพลาดโอกาสสุ่มสกิน Legendary!

- ระยะกิจกรรม: 28 มิถุนายน 07:00 น. ~ 14 กรกฎาคม 06:00 น.


[ทีมไฟต์]

[เปลี่ยนแม็พทีมไฟต์]

- พบกับ 5 แม็พใหม่ในทีมไฟต์ มาสนุกไปกับการแข่งขันบนแม็พใหม่ได้แล้ว!


[เพิ่มฟังก์ชั่นศึกกระชับมิตร]

- สนุกกับศึกกระชับมิตรที่ทำให้สามารถแข่งกับทีมที่กำหนดได้

- เพื่อสมัครศึกกระชับมิตร แต่ละทีมจะต้องมีสมาชิก 3 คน และต้องกรอก ID ของฝ่ายตรงข้าม

   เพื่อสมัครและเมื่อสมาชิกทุกคนตอบรับก็จะเริ่มการแข่งขัน

* โปรดอ่าน: จะไม่สามารถรับถ้วยรางวัลและพ้อยต์ร้านค้าที่ศึกกระชับมิตรได้!


[เพิ่มบทลงโทษการออกจากทีมไฟต์กลางคัน]

- เพื่อเพิ่มบทลงโทษจะทำการหักถ้วยรางวัล

- ยิ่งออกจากเกมกลางคันบ่อยครั้งขึ้นก็จะเพิ่มจำนวนการลงโทษ


[เพิ่มฟังก์ชั่นทีมไฟต์เพื่อความสะดวกสบาย]

- สามารถดูสถิติล่าสุด 5 รายการ, สามารถดูคู่ผสมของผู้เล่นอื่นและตั้งค่าคู่ผสม

  ของฉันที่เมนูได้

- สามารถตั้งค่าคู่ผสมที่ยังไม่มีคุกกี้, เพ็ท, สมบัติได้

- ไม่เปิดเผยเลเวลของผู้เข้าร่วมเมื่อจับกลุ่มสำเร็จ

- เพิ่มตั๋ว MAX Boost ฟรี และจะสามารถรับได้ผ่านกิจกรรม

- ใช้ MAX Boost โดยอัตโนมัติเมื่อซื้อ SeasonPass

- เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดผู้เล่นที่มีส่วนในการทำคะแนนมิชชั่นทีมมากที่สุด

   ในแต่ละทีมจะได้เป็น MVP


[เปลี่ยนฉายารางวัลระดับทีมไฟต์เลเจนด์]

- เปลี่ยนฉายาเพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชั่นฉายาได้สนุกมากขึ้น

- ปรับใช้ให้เหมือนกับรางวัลทีมไฟต์ที่เปิดในช่วง 27 พ.ค.  ~ 28 มิ.ย.


[แก้ไขบัค & ปรับสมดุล]

[คุกกี้]

- คุกกี้ไดโนเสาร์: แก้ไขปัญหาที่ไดโนเสาร์ที่โจมตีด้านบนเก็บเยลลี่ที่ไม่สามารถเก็บได้ 

   ด้วยฟังก์ชั่นเก็บเยลลี่จากสมบัติบางส่วน, ลดระยะคูลไทม์, เพิ่มคะแนนรวมเยลลี่เนื้อ, 

   เพิ่มคะแนนรวมเยลลี่เนื้อทองคำ

- คุกกี้รสเปปเปอรอนชิโน: แก้ไขปัญหาทะลุพื้นแล้วพุ่งไปข้างหน้าไม่หยุดเมื่อใช้ความสามารถ 

   หลังจากกระโดดไปบนพื้นที่ที่จำกัดความสูงสูงสุดในการกระโดด, แก้ไขปัญหาที่ทำให้

   อยู่ในสภาพใช้ความสามารถจนสิ้นสุดเส้นซิปไลน์ เมื่อใช้ความสามารถขณะขึ้นซิปไลน์

 - คุกกี้รสมะนาว: เพิ่มเกจคูลไทม์สีฟ้าสำหรับบีชบอลที่ตกลงมาจากด้านบนเพื่อให้สามารถ

   ดูได้ในขณะเล่นเกม

 - คุกกี้รสเลม่อน: แก้ไขบัคที่ฟังก์ชั่นซูเปอร์แม่เหล็กของเกราะป้องกันเลม่อน 

    ไม่เปลี่ยนฟังก์ชั่นแม่เหล็กของสมบัติโล่ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นฟังก์ชั่นซูเปรอ์แม่เหล็ก


[เพ็ท]

- ไข่ไดโนป๊อปปิ้ง: ลดระยะคูลไทม์, เปลี่ยนฟังก์ชั่นจำนวนระเบิดของพลุป๊อปปิ้งแคนดี้

   และจำนวนพลังที่ฟื้นฟูที่เท่ากันโดยไม่คำนึงถึงเลเวล ให้จำนวนการเพิ่มพลังชีวิต

   เมื่อพลุป๊อปปิ้งแคนดี้ระเบิดให้เพิ่มจำนวนตามเลเวลที่เพิ่มขึ้น, เพิ่มคะแนนเยลลี่ป๊อปปิ้งแคนดี้


[สมบัติ]

- ม้าไม้จิ๋วแห่งผู้กล้า: เพิ่มจำนวนได้รับคะแนนม้าวิญญา 2 ครั้ง, ลดคะแนนม้าวิญญาณ, 

   ลดคะแนนโบนัสคู่ผสม

- เข็มทิศสรวงสวรรค์: แก้ไขบัคที่ทำให้คุกกี้ที่สามารถดึงดูดเยลลี่จันทร์เสี้ยว, 

   เยลลี่อัญมณีดอกบัว, เหรียญโจรสลัด, เยลลี่วิญญาณ ดึงดูดเยลลี่หมีสายรุ้ง

   เฉพาะด้วยพลังซูเปอร์แม่เหล็กเมื่อติดตั้งสมบัติเข็มทิศสรวงสวรรค์


[โบนัสคู่ผสม]

- คุกกี้ไดโนเสาร์ & ไข่ไดโนป๊อปปิ้ง: เพิ่มคะแนนรวมเยลลี่เนื้อ


[อื่นๆ]

- แก้ไขให้ดึงดูดเยลลี่ในขอบเขตระยะหนึ่งเมื่อใช้ความสามารถของคุกกี้, เพ็ท, สมบัติดังต่อไปนี้


[คุกกี้]

- คุกกี้แสงจันทร์, คุกกี้รสซากุระ, คุกกี้รสวิปปิงครีม, คุกกี้รสเกรปฟรุต, คุกกี้รสป๊อปคอร์น, 

   คุกกี้รสล็อบสเตอร์, คุกกี้รสสายไหม, คุกกี้รสชูครีม, คุกกี้รสพีช, คุกกี้มาการง, 

   คุกกี้นักแปรธาตุ, คุกกี้แวมไพร์

[เพ็ท]

- แผ่นแพนเค้ก, ปลาหมึกหยดน้ำ, ถ้วยชาดำ, เป้คู่ใจ, นกฟีนิกซ์แม็กม่า, มังกรพายุหมุน, 

  พิงค์แคนดี้, มินิแจ็กสันหมายเลข 2, หมอกนกกระทุง, กะลาสีเรือกระดาษ, กรับมาการง, 

  แฮมจิมาร์ชแมลโลว์, หีบงับงับ


[สมบัติ]

- จรวดกระดาษสี, แคนดี้ดาวตกจรัสแสง, คัมภีร์ฝึกฝน, ค้อนปอกวอลนัต, 

  จรวดแคร์รอตทอร์นาโด, ต่างหูใบโคลเวอร์นำโชค


[ชาเลนจ์คุกกี้]

- เปลี่ยนแปลงช่วงคะแนนสำหรับขึ้นระดับในชาเลนจ์คุกกี้ไดโนเสาร์เนื่องจากการปรับสมดุลคุกกี้[ปรับปรุงระบบกิลด์]

[ระบบเช็กชื่อ & สำรวจ]

- เพิ่มกระดานเช็กชื่อกิลด์บิงโกใหม่ เพื่อให้ได้รับรางวัลแม้เพียงเช็กชื่อกิลด์ 

   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าจอกระดานเช็กชื่อกิลด์บิงโก!

- ยกเลิกระบบเช็กชื่อเดิมและระบบสำรวจกิลด์


[กองเชียร์กิลด์]

- ปลดล็อกกองเชียร์กิลด์เมื่อสมัครเข้ากิลด์

- ใช้กองเชียร์กิลด์เดียวกับกองเชียร์คุกกี้ที่มีอยู่ซึ่งจะใช้เอฟเฟกต์กับทุกคอนเทนต์ 

   (ยกเว้น ชาเลนจ์คุกกี้ และชาเลนจ์สมบัติ)

- จะใช้เอฟเฟกต์กองเชียร์กิลด์เมื่อสมัครใช้เท่านั้น หากออกจากกิลด์จะไม่ได้รับ

   เอฟเฟกต์กองเชียร์กิลด์จนกว่าจะเข้ากิลด์อีกครั้ง


[อาหารชาวกิลด์]

- เพิ่มฟังก์ชั่นซื้อกล่องส่วนผสมอาหารชาวกิลด์ สามารถซื้อกล่องส่วนผสมอาหาร

  ได้ด้วยเหรียญหรือคริสตัล

- ปรับปรุงให้เมื่อเลือกส่วนผสมอาหารเพื่อปรุงอาหารชาวกิลด์ ในกรณีที่สามารถ

   ผสมอาหารได้หลายชนิด จะสามารถเลือกชนิดของอาหารที่ต้องการปรุงได้แทน

   การปรุงแบบสุ่ม

- ปรับปรุงให้ได้รับ EXP กิลด์เมื่อปรุงอาหารกิลด์สำเร็จ


[แชตกิลด์]

- เพิ่มฟังก์ชั่นแชร์ผลการสุ่มสกินและสกินเยลลี่ที่แชตกิลด์

- แก้ไขให้สามารถเข้าถึงแชตกิลด์บนหน้าต่างได้เพิ่มขึ้นด้วยการแตะปุ่มด้านขวาบน

- แก้ไขให้แชร์เนื้อหาที่แชตกิลด์ในกรณีที่เชิญสมาชิกกิลด์ทั้งหมดที่ทีมไฟต์

- แก้ไขให้แปลภาษาที่แชตกิลด์เพื่อการสื่อการที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น


[เลเวลกิลด์]

- เปลี่ยนแปลงดีไซน์ของตราสัญลักษณ์ประชันกิลด์

- ยกเลิกกิลด์มาร์ค

- เพิ่มฉายาเป็นรางวัลเมื่อกิลด์ขึ้นเลเวล 1, 10, 20 ได้สำเร็จ


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

อัปเดตวันที่ 14 มิถุนายน - คุกกี้รสกะหล่ำดอก

สวัสดีนักวิ่งคุกกี้ทุกคน

เชิญพบกับคุกกี้รสกะหล่ำดอกผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ได้แล้ว! 

และคอนเทนต์มากมายพร้อมกับการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา1. คุกกี้รสกะหล่ำดอก & เพ็ทกะหล่ำดอกจิ๋ว

- คุกกี้รสกะหล่ำดอก: เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะรวบรวมเอกสารวิจัยเพื่อทำวิจัยให้สำเร็จ หากเก็บเอกสารวิจัยได้ถูกต้องทั้งหมด จะได้คะแนนโบนัสพิเศษ!


- กะหล่ำดอกจิ๋ว​: เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะผลิตน้ำยาเพิ่มพลังกะหล่ำดอก!

2. ประกาศอื่นๆ

[แก้ไขบัค & ปรับสมดุลเกม]

[สมบัติ]

- ลายแทงสมบัติสุดเฟอร์เฟค: เพิ่มคะแนนเยลลี่อัญมณีชีวิตและเปลี่ยนให้รวมกับกลุ่ม, ลดจำนวนเยลลี่อัญมณีสีเหลืองและสีแดงที่ออกมาจากหีบลงเล็กน้อย, เพิ่มคะแนนเยลลี่ชิ้นส่วนลายแทงสมบัติ, เพิ่มคะแนนเยลลี่อัญมณี


[อื่นๆ]

- เปลี่ยนแปลงให้ส่งการแจ้งเตือน 3 ชนิด (ข้อความพุช, แชต และป้ายไฟ) เมื่อกิลด์พลิกชนะในการประชันกิลด์, โดยจะส่งให้ภายใน 12 ชั่วโมงก่อนที่การประชันกิลด์จะสิ้นสุด และเมื่อพลิกเอาชนะที่ 1 ได้เท่านั้น