วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

เกี่ยวกับเจตนาและทิศทางการปรับปรุงการประชันกิลด์ & รายละเอียดเพิ่มเติม

สวัสดีนักวิ่งคุกกี้ทุกท่าน ทีมงานได้ทำการปรับปรุงระบบการประชันกิลด์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และเราต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นที่ผู้เล่นส่งเข้ามา และในวันนี้เราจะขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเจตนาในการปรับปรุงระบบการประชันกิลด์ และรายละเอียดต่างๆ ที่เรากำลังเตรียมอยู่ในขณะนี้ให้ทุกท่านทราบ


1. เจตนาการปรับปรุงการประชันกิลด์ 1. ปัญหาเกี่ยวกับการประชันกิลด์ที่เกิดขึ้น ปัญหาที่ทำให้เกิดความคิดเรื่องการปรับปรุงการประชันกิลด์มีดังต่อไปนี้ ไม่มีรางวัลที่สามารถรับได้ในทันที จึงทำให้สมาชิกกิลด์ไม่มีแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือ ผู้เล่นระดับสูงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทำสถิติใหม่ แต่กลับส่งผลน้อยมากต่อการขึ้นอันดับกิลด์ มีวิธีให้ผู้เล่นระดับต้นมีส่วนร่วมในการประชันกิลด์น้อยเกินไป ผู้เล่นระดับต้นมีจำนวนคุกกี้ที่สามารถใช้ในการประชันกิลด์น้อยเกินไป อัพเกรดคุกกี้ที่ใช้ในอารีน่าด้วยความยากลำบาก แต่ก็อาจจะหายไปในซีซั่นต่อไป ระยะเวลาที่สามารถใช้คุกกี้ที่อัพเกรดขึ้นมาด้วยความยากลำบากนั้นสั้นเกินไป และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทีมงานจึงได้ปรับปรุงระบบดังต่อไปนี้ เพิ่มรางวัลที่สามารถรับได้ทันทีหลังเล่น มอบพ้อยต์ให้กับสมาชิกกิลด์ทั้งหมดตามคะแนนที่ทำได้ในแต่ละอารีน่า เพิ่มขอบเขตของคุกกี้ เพ็ท สมบัติที่สามารถใช้ได้ในแต่ละอารีน่า ความคิดเห็นหลักที่ได้รับหลังจากการปรับปรุง ความกังวลว่าจะไม่สามารถใช้คุกกี้ที่เปิดตัวมาเป็นระยะเวลานาน และคู่ผสมที่กำหนดไว้ตายตัวในทุกอารีน่า การแสดงอันดับของสมาชิกกิลด์ทั้งหมดจะก่อให้เกิดภาระในการเล่น ทีมงานยังคงรับความคิดเห็นจากผู้เล่นทุกท่านเกี่ยวกับการประชันกิลด์อย่างต่อเนื่อง และจะพยายามอย่างยิ่งในการปรับปรุงระบบเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุด และต่อไปนี้คือรายละเอียดของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในครั้งต่อไป 2. การปรับปรุงการประชันกิลด์

รวมคุกกี้ให้สามารถใช้ได้ที่ทุกอารีน่า ซึ่งจะสามารถใช้คุกกี้ที่มีอยู่แม้เพียงจำนวนน้อยเล่นในทุกอารีน่าได้ เปลี่ยนวิธีการสลับคุกกี้ที่สามารถใช้ได้ โดยจะสามารถใช้คุกกี้ที่อัพเกรดขึ้นมาด้วยความยากลำบากต่อไปได้อย่างน้อย 6 เดือน คงเอฟเฟกต์บัฟในแต่ละอารีน่าที่สามารถนำคุกกี้มาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมเพื่อการทำคะแนนสูงสุดเอาไว้ ใช้ระบบพ้อยต์เพื่อให้สมาชิกกิลด์ที่มีความพยายามในการทำสถิติสูงสุดได้รับรางวัลที่มากขึ้น เพิ่มอัตราส่วนของพ้อยต์ให้กับผู้เล่นที่ทำอันดับได้สูง แม้ว่ากิลด์จะมีจำนวนสมาชิกที่น้อยแต่ก็ยังสามารถเอาชนะกิลด์ที่มีจำนวนสมาชิกมากกว่าได้ (กรุณาดูที่กราฟด้านล่าง) เพิ่มแรงจูงใจในการร่วมประชันกิลด์ด้วยการเพิ่มรางวัลระดับอารีน่าที่สามารถรับได้ทันทีหลังเล่น

ตารางแสดงจำนวนพ้อยต์ที่สามารถรับได้ตามอันดับ


จากกราฟจะเห็นว่าผู้เล่นที่ทำอันดับได้สูงจะได้รับพ้อยต์จำนวนที่มากกว่าผู้เล่นที่ได้อันดับที่ต่ำลงมาอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น มีผู้เล่นที่ได้อันดับ 2 จากการทำ 199,000,000 คะแนน และผู้เล่นที่ได้อันดับ 1 จากการทำ 200,000,000 คะแนน อันดับ 1 ทำ 200,000,000 คะแนน (ซึ่งจะได้รับ 330 พ้อยต์) อันดับ 2 ทำ 199,000,000 คะแนนpts (ซึ่งจะได้รับ 255 พ้อยต์) ซึ่งที่ผ่านมาคะแนนที่ผู้เล่นที่ทำอันดับที่ 1 และ 2 ได้รับนั้นจะไม่ต่างกันมาก แต่ในระบบใหม่นี้ผู้เล่นที่ทำอันดับที่ 1 จะได้รับถึง 330 พ้อยต์ ในขณะที่ผู้เล่นที่ทำอันดับ 2 จะได้รับ 255 พ้อยต์ ซึ่งแตกต่างกันถึง 75 พ้อยต์ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่จะทำให้ผู้เล่นรู้สึกถึงคุณค่าที่ได้รับจากความพยายามของตัวเอง และหากมองไปยังอีกฝั่งหนึ่งของตารางก็จะพบว่า ผู้เล่นที่ได้อันดับท้ายๆ จะได้รับคะแนนที่ไม่ส่งผลต่อพ้อยต์รวมของกิลด์มากนัก ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นเหล่านี้จะไม่มีส่วนในการทำอันดับของกิลด์มากเท่าผู้เล่นที่ทำสถิติได้สูง ซึ่งทีมงานหวังว่าสิ่งนี้จะไม่ก่อให้เกิดความกดดันในการเล่นของผู้เล่นโดยเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม ทีมงานจะยังคงรับความคิดเห็นจากผู้เล่นเรื่อยๆ และจะมุ่งปรับปรุงการประชันกิลด์หากพบกับจุดบกพร่องบางจุดที่เราคิดไม่ถึง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต! 

3. สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

ทีมงานจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อมอบประสบการณ์การประชันกิลด์ที่ดีที่สุดแก่ผู้เล่น รวมทั้งกำลังรวบรวมความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการประชันกิลด์จากผู้เล่นทางคอมมิวนิตี้ ซึ่งหนึ่งในไอเดียที่เกิดขึ้นก็คือ การปรับปรุงระบบอันดับ โดยมีกำหนดการที่จะปรับปรุงให้มีการจัดอันดับโดยใช้คะแนนและพ้อยต์ของสมาชิกกิลด์แต่ละกิลด์ที่ทำอันดับ 20 ขึ้นไปเท่านั้นในแต่ละอารีน่า แต่เนื่องจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่สามารถทำได้ทันทีในซีซั่นปัจจุบัน ทางทีมงานมีกำหนดที่จะปรับใช้ระบบใหม่นี้ในซีซั่นใหม่ สุดท้ายนี้ทีมงานต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในจุดนี้ด้วย หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดสามารถแจ้งให้เราทราบได้ผ่านทางคอมมิวนิตี้ และศูนย์ช่วยเหลือภายในเกม ขอขอบพระคุณ ทีมงานคุกกี้รัน: ศึกคุกกี้หนีเตาอบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น