วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

[ประกาศ] เปลี่ยนแปลงกิจกรรม [ซูเปอร์คุกกี้แฟชั่นวีค!] บางส่วน

เรียนผู้เล่นเกมทุกท่าน

ทีมงานได้ทำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม [ซูเปอร์คุกกี้แฟชั่นวีค!] บางส่วนดังต่อไปนี้


1. ปรับการรับพ้อยต์ตำแหน่งให้ง่ายขึ้น

เพื่อให้ผู้เล่นเลื่อนตำแหน่งได้เร็วขึ้นทีมงานได้ปรับให้สามารถรับพ้อยต์ตำแหน่งได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อทำระดับได้ตั้งแต่ A ขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดของจำนวนพ้อยต์ที่สามารถรับได้ที่ด้านล่างของประกาศ


2. ปรับให้การทำระดับ S+ ง่ายขึ้น

ปรับกฎเดิมจากการที่ต้องทำให้ตรงตามเกณฑ์คะแนน และเงื่อนไขรองเพื่อทำระดับ S+

เปลี่ยนเป็นการนำเงื่อนไขรองออก และปรับคะแนนประเมิณให้เท่ากัน


3. ปรับคะแนนโนนัส

เพื่อให้คุกกี้ที่วิ่งได้ช้าสามารถขึ้นระดับที่สูงได้เช่นกัน ทีมงานได้ทำการปรับลดคะแนนโบนัสของเวลา และเพิ่มคะแนนโบนัสมิชชั่นให้สูงขึ้น


รายละเอียดของการปรับคะแนนมีดังต่อไปนี้

[แม็พพนักงานฝึกงาน]

- ลดคะแนนโบนัสเวลาที่เหลือเมื่อวิ่งครบกำหนดจากวินาทีละ 5,000,000 คะแนนเป็น 2,600,000 คะแนน

- เพิ่มคะแนนเมื่อเก็บเยลลี่คำตอบที่ถูกต้องจากอันละ 3,000,000 คะแนนเป็น 18,000,000 คะแนน

- เพิ่มจำนวนเหรียญที่เก็บภายในเกมจาก 9,000 เหรียญเป็นทั้งหมด 27,000 เหรียญ และเพิ่มราคาเยลลี่วัสดุที่ซื้อได้ในร้านบนแม็พจาก 300 เหรียญเป็น 1,000 เหรียญ


[แม็พดีไซเนอร์มือใหม่]

- ลดคะแนนโบนัสเวลาที่เหลือเมื่อวิ่งครบกำหนดจากวินาทีละ 5,000,000 คะแนนเป็น 1,900,000 คะแนน

- เพิ่มคะแนนเมื่อเก็บเยลลี่คำตอบที่ถูกต้องจากอันละ 3,000,000 คะแนนเป็น 150,000,000 คะแนน

- เพิ่มระยะเวลาจำกัดในการวิ่งบนแม็พจาก 3 นาทีเป็น 3 นาที 15 วินาที


[แม็พรองหัวหน้าดีไซเนอร์]

- ลดคะแนนโบนัสเวลาที่เหลือเมื่อวิ่งครบกำหนดจากวินาทีละ 5,000,000 คะแนนเป็น 2,600,000 คะแนน

- เพิ่มคะแนนเมื่อเก็บเยลลี่คำตอบที่ถูกต้องจากอันละ 3,000,000 คะแนนเป็น 100,000,000 คะแนน


รายละเอียดของแม็พ & พ้อยต์ตำแหน่ง

[แม็พพนักงานฝึกงาน]

- ระดับ A

  - ก่อน: 10 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 18~20 คะแนน

  - หลัง: 13 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 20~23 คะแนน

- ระดับ A+

  - ก่อน: 12 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 22~24 คะแนน

  - หลัง: 16 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 29~32 คะแนน

-  ระดับ S

  - ก่อน: 13 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 25~26 คะแนน

  - หลัง: 17 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 32~34 คะแนน

- ระดับ S+

  - ก่อน: 15 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 28~30 คะแนน

  - หลัง: 20 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 37~40 คะแนน


[แม็พดีไซเนอร์มือใหม่]

- ระดับ A

  - ก่อน: 13 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 23~26 คะแนน

  - หลัง: 17 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 31~34 คะแนน

- ระดับ A+

  - ก่อน: 15 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 28~30 คะแนน

  - หลัง: 20 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 37~40 คะแนน

-  ระดับ S

  - ก่อน: 18 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 33~36 คะแนน

  - หลัง: 23 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 43~46 คะแนน

- ระดับ S+

  - ก่อน: 20 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 38~40 คะแนน

  - หลัง: 26 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 49~52 คะแนน


[แม็พรองหัวหน้าดีไซเนอร์]

- ระดับ A

  - ก่อน: 15 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 28~30 คะแนน

  - หลัง: 20 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 37~40 คะแนน

- ระดับ A+

  - ก่อน: 18 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 33~36 คะแนน

  - หลัง: 23 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 43~46 คะแนน

-  ระดับ S

  - ก่อน: 20 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 38~40 คะแนน

  - หลัง: 26 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 49~52 คะแนน

- ระดับ S+

  - ก่อน: 25 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 45~50 คะแนน

  - หลัง: 33 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 59~66 คะแนน


[แม็พหัวหน้าดีไซเนอร์]

- ระดับ A

  - ก่อน: 18 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 33~36 คะแนน

  - หลัง: 23 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 38~41 คะแนน

- ระดับ A+

  - ก่อน: 20 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 38~40 คะแนน

  - หลัง: 25 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 43~45 คะแนน

-  ระดับ S

  - ก่อน: 25 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 45~50 คะแนน

  - หลัง: 30 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 50~55 คะแนน

- ระดับ S+

  - ก่อน: 30 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 55~60 คะแนน

  - หลัง: 35 คะแนน, เมื่อใช้คุกกี้บัฟ 60~65 คะแนน


ทีมงานจะพยายามต่อไปเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีแก่ผู้เล่นทุกท่าน


ขอขอบพระคุณ

ทีมงานคุกกี้รัน: ศึกคุกกี้หนีเตาอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น